Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenör för en dag, Sh v 34-37 åk 9

Skapad 2016-11-02 14:49 i Stenstorpsskolan Halmstad
Vi lär samhällsekonomi genom att skapa egna företag
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet när vi sätter samhället i centrum? Hur är det att vara entreprenör?

Innehåll

Innehåll

Eleven läser om samhällsekonomi; olika ekonomiska system, produktionsfaktorer, det ekonomiska kretsloppet och hur detta påverkas av  och påverkar ingående faktorer och dig som individ eller företagare. Samhällsstrukturernas betydelse för samhällsekonomin. För att öka förståelse och se hur individen kan påverka sin situation skapar eleverna egna företag. Dessa presenteras på en företagsmässa.

Så här arbetar vi

Lärarledda lektioner och genomgångar. Textläsning. Skapa ett eget företag utifrån intresse och samhällets behov. Därefter ska företaget presenteras på en företagsmässa. Förutom en tydlig monter ska företaget presenteras muntligt och/eller med hjälp av film.

Examinering

Förutom att delta i företagsmässan och presentera sitt företag genom att hålla ett muntligt tal ska eleven lämna in en rapport där företaget presenteras och eleven visar hur företaget fungerar i det ekonomiska kretsloppet, hur det påverkar och påverkas av samhällsstrukturerna och visa hur olika ekonomiska system påverkar företaget.

Matriser

Sh
Entreprenör för en dag

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan samhällsstrukturerna.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan samhällsstrukturerna.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i väl fungerande sätt.
Individens möjligheter att påverka sin livssituaiton. Företaget
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan lika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och för då förhållandevis komplexa samband mellan lika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan lika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: