Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - instruerande text

Skapad 2016-11-02 14:52 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Här får eleverna lära sig hur man skriva recept, men också träna på verb i imperativ, korta meningar och strukturen på texten.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta arbetsområde kommer du att få läsa roliga och annorlunda instruktioner i form av recept. Du kommer sedan få skriva ett eller fler recept tillsammans med klassen och helt på egen hand.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

 • läsa instruerande texter, i form av recept, tillsammans, förstå hur de är strukturerade och vad som är typiskt för denna texttyp
 • arbeta med språkets struktur i recept t ex verb i imperativ, sambandsord och ämnesspecifika ord
 • tillsammans i gruppen skriva en instruerande text/ett recept
 • skriva en egen instruerande text/ett recept

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva en instruerande text på egen hand där du har med de texttypiska delarna så som struktur, verb i imperativ, sambandsord och ämnesspecifika ord

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: