Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Det modiga skrivprojektet"

Skapad 2016-11-02 14:57 i Östra skolan Falun
Under detta arbetsområde kommer eleverna att få lära sig att känna igen genretypiska drag hos berättandetexter occh öva på att kunna identifiera strukturer, viktiga delar och språkliga drag i denna typ av text. Arbetsområdet avslutas med skrivandet av en egen berättelse.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta skrivprojekt kommer du att få lyssna på och läsa olika berättelser och öva på att hitta strukturer och viktiga delar i bland annat återberättande texter. Du kommer också att få skriva en egen berättelse om något modigt du har gjort.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska skriva en återberättande text med:

 • fungerande struktur så som inledning, handling och avslut,
 • fungerande miljö- och personbeskrivningar,
 • fungerande användning av skrivregler som skiljetecken (punkt, stor bokstav) och styckeindelning,
 • varierat ordval och varierad meningsbyggnad.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa och lyssna på olika berättande texter,
 • arbeta i helklass, tillsammans med klasskamrater och på egen hand,
 • diskutera texter och öva på att identifiera (hitta) textgengrens typiska struktur och språkliga drag,
 • skriva en egen återberättande text,
 • öva på att bearbeta din text och göra förbättringar utifrån respons från lärare och kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
"Det modiga skrivprojektet"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Du kan med handledning skriva en enkel text med inledning, handling och ett avslut.
Du kan skriva en enkel text med inledning, handling och ett avslut.
Du kan skriva en utvecklad text med inledning, handling och ett avslut.
Person- & miljöbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller enkla person- och miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla person- och miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller mer utvecklade person- och miljöbeskrivningar.
Skrivregler
Du kan med handledning använda enkla skrivregler som stor bokstav och punkt samt stava vanligt förekommande ord.
Du kan använda enkla skrivregler som stor bokstav och punkt samt stava vanligt förekommande ord.
Du kan med säkerhet använda skrivregler samt stava de flesta ord du använder.
Meningsbyggnad & ordval
Du kan med handledning skriva en text med enkel meningsbyggnad och varierat ordval.
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad och varierat ordval.
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad och varierat ordval.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: