Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsystemet och Mått och materia, HT 2016

Skapad 2016-11-02 16:26 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

Innehåll

Området har två helt olika delområden. Det första delområdet handlar om solsystemet och tidmätning. Det andra handlar om materia, begrepp som storhet, enhet, volym, massa och densitet och hur man utför mätningar.

Bedömning

Det omdöme du får är främst baserat på din insats på provet. Även sådant jag har sett på lektioner kan dock påverka omdömet, men bara till det bättre. Omdömet hänger ihop med en förmåga/aspekt/del som finns i kunskapskraven, nämligen fysikens begrepp, modeller och teorier. Jag har valt att inte ta med något som har med laborationer i bedömningen - de laborationer och laborationsanteckningar (och eventuell laborationsrapport) du har gjort ska främst ses som övning. Goda laborationsanteckningar (eller en hel laborationsrapport) under den här perioden kan dock eventuellt väga in när jag sätter vårterminens terminsbetyg.

För att få lite mer finkornighet i omdömet är det möjligt att få ett plus- eller minustecken utöver E, C eller A. Ett E- är alltså godkänt med väldigt liten marginal, medan ett E+ nästan är ett svagt C (alltså nästan ett C-). Detta syns inte i matrisen utan enbart i en kommentar.

 

Matriser

Fy
Solsystemet och Mått och materia

Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Solsystemet, mätningar och mätinstrument
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: