Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam! Hur påverkar den mig?

Skapad 2016-11-02 17:04 i Uddaredskolan Lerum
Reklamens påverkan på människan. Kritiskt förhållningssätt.
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Teknik SO (år 1-3)
Reklam finns överallt i vårt samhälle. Ibland skriker reklamen högt och synligt. Ibland smyger den listigt runt oss utan att vi ser den. I vilken skepnad den än kommer så är en sak säker... Det påverkar både DIG & MIG!

Innehåll

Reklam:

Med hjälp av SLI-serien Banderoll utvecklar vi ett kritiskt förhållningssätt till reklam och andra påverkansfaktorer i samhället. Vi genomskådar reklammakarnas dolda agenda genom att lära oss några centrala samhällsbegrepp.

Vi får bl.a svar på frågor som:

 • Hur påverkar reklamen mig som individ och samhället i stort?
 • Vad finns det för fördelar och nackdelar med reklam?
 • Vad betyder konsumtion?
 • Vad finns det för för och nackdelar med konsumtion?
 • Hur kan jag skydda mig från negativ påverkan av reklam?

Vi lär oss: (Skolverket.se)

 • Informationsspridning, reklam, opinionsbildning i olika medier.
 • Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Se Sli.se, Banderoll och är det sant.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101475-02

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: