Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mätning åk.2-3

Skapad 2016-11-02 21:11 i Sollebrunns skola Alingsås
Hur kunde Vigors fisk vinna över Ambrosias?
Grundskola 3 Matematik

Hur kunde Vigors fisk vinna över Ambrosias? När vi har arbetat med det här kapitlet som handlar om att mäta kan vi säkert hjälpa Mattedetekiverna att lösa det problemet.

Innehåll

Syfte

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med att:

 • mäta och använda m, dm, cm och mm
 • mäta och använda l och dl
 • avläsa hela klockan, analog tid
 • årets indelning med dygn, månader kvartal,datum

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • arbeta praktiskt med konkret material
 • träna viktiga begrepp
 • prata och diskutera matematik och lösa matteproblem
 • arbeta i din mattebok

 

Viktiga begrepp

 • decimeter
 • millimeter
 • volym
 • rymmer
 • liter 
 • deciliter
 • kvartal
 • skottår
 • datum
 • dygn

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • mäta och använda m,dm. cm och mm
 • mäta och använda l och dl
 • avläsa hela klockan , analog tid
 • årets indelning med skottår,kvartal, månader,veckor och dygn
 • avläsa och skriva datum

 Du kommer också att själv få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: