Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna åk 1

Skapad 2016-11-03 08:06 i Bergagårdsskolan Öckerö
LPP för åk 1 där vi lär oss om året; årstider, månader, dagar och vad som händer i naturen.
Grundskola 1 Musik NO (år 1-3) Svenska Bild
Vad händer med vår natur när vädret förändras? Hur kan vi se att det har blivit höst, vinter, vår eller sommar? Vad är typiskt för våra olika årstider? Vad är det som gör att vi har olika årstider? Vad händer med våra träd och växter? Vad är det som gör att en del träd förändrar färg på hösten? Dessutom ska vi befästa dagarnas och månadernas ordning.

Innehåll

 Undervisningen om "Året runt" skall ge eleven kunskap om hur ett år ser ut och varför vi har årstidsväxlingar. Undervisningen ska också ge eleven kunskap om våra svenska traditioner och högtider. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för vad som händer i naturen under året.

Vi kommer att arbeta tematiskt med området där vi varierar med olika moment.

 I undervisningen  kommer du att få:

 • sjunga om veckodagar och årstider
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa om året och naturen
 • skriva (tex. diktering)
 • tillverka en egen årstidsbok
 • få utrycka dig i bild och form
 • lära dig om hur olika träd ser ut
 • lära dig varför vi har olika årstidsväxlingar
 • lära dig mer om djuren i naturen
 • lära dig mer om vilka högtider vi har under de olika årstiderna

Vi kommer att bedöma:

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med "Året runt" kommer vi bedömma din förmåga att;

 • namnge årets månader
 • namnge den månad du fyller år i
 • namnge de fyra årstiderna
 • berätta något som är speciellt för varje årstid
 • namnge tre svenska högtider och i vilken årstid de infaller
 • berätta om något djurs och någon växts anpassning till de olika årstiderna
 • artbestämma minst tre träd och beskriva hur de ser ut

 

 

Centralt innehåll från kursplanen:

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

• Enkla naturvetenskapliga undersökningar

• Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Kunskapskrav:

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven gör enkla observationer av årstider. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Mu Bl
Tema året åk 1, ht16

Du är påväg att uppnå kunskapsmålet
Du har uppnått kunskapsmålet
Du har mycket goda kunskaper om kunskapsmålet
Du ska veta att året har fyra årstider och du ska förstå att det handlar om jordens och solens rörelser.
Jag vet att året har fyra årstider och kan dem med namn.
Jag vet att året har fyra årstider och jag förstår att det handlar om jordens och solens rörelser.
Jag vet att året har fyra årstider och jag kan visa eller förklara hur det blir årstider genom jordens och solens rörelser.
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska kunna namnge veckodagarna.
Jag kan namnge några av veckodagarna .
Jag kan namnge veckodagarna.
Jag kan namnge veckodagarna och säger dem i rätt ordning.
Du ska kunna berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid några årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider och varför.
Du ska kunna berätta om och namnge trädets olika delar.
ex.rötter, stam, grenar, krona, löv.
Jag kan med hjälp berätta om och namnge några av trädets olika delar
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet.
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet. Samt varför de är viktiga för trädet.
Du ska kunna namnge minst 3 träd och beskriva hur det ser ut .
Jag kan med hjälp namnge 1-2 träd.
Jag kan namnge 2-3 träd och beskriva deras blad.
Jag kan namnge flera olika träd och beskriva hur de ser ut och hur bladen/löven ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: