Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK ÅR 8

Skapad 2016-11-03 09:34 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
DITT DRÖMHUS.
Grundskola 7 – 9 Teknik
KONSTRUKTION AV DITT DRÖMHUS.

Innehåll

 


HUS

Din uppgift är att konstruera en modell av ett hus. Ditt eget drömhus.
Materialet du bygger i är wellpapp.
Först ska du göra en skalenlig (1:50) skiss på ett kladd papper.
Huset ska vara 100-150 kvm stort och bestå av minst två rum och kök.
När du är klar med din skiss är det dags att skära ut delarna, montera med nålar och limma ihop.
Efter varje lektionen slut skall du dokumentera vad du gjort idag, t.ex  stötte du på problem och i så fall hur löste du dessa mm.


HEMUPPGIFT

Under arbetets gång skall du fundera över hur du skall värma upp ditt
färdiga hus, det finns ett antal olika sätt att göra detta
När du funderar på detta skall du ha hållbar utveckling i dina tankar.

SKRIFTLIG REDOVISNING AV ENERGIARBETET SKALL VARA

INLÄMNAD SENAST DEN 18/11

 

Planering: v 46 Bestämt vilket hus du ska bygga och din skiss skall vara 

                        påbörjad.

                v 47  Skissen färdig och delarna utskurna

                v 48  Montering av hus

                v 49  Montering av hus. 

                v 50  Slutmontering av huset skall vara färdigt denna vecka

                v 2

                v 3   huset OCH LoGGBOKEN SKALL VARA 

                          INLÄMNAT DEN 19/1.

 

 

Så när arbetet är klart skall du lämna in huset, loggboken och en skriftlig redovisning av vilken form av energi du har valt att värma upp ditt hus med och en motivering till detta utifrån en hållbar utveckling

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
TEKNIK ÅR 8

Bör förbättras
E
C
A
Konstruktion av hus
Du behöver stöd för att utföra enkla konstruktionsarbeten.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbetsprocessen bidrar du med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Dokumentation
Du behöver träna mera på att göra enkla dokumentationer av din arbetsprocess.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser,modeller,ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser,modeller,ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser,modeller,ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord är
Energi för hållbar utveckling
Du behöver träna mer på att utföra enkla resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och någon åtgärd som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: