Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnrättsvecka på Vitsippan

Skapad 2016-11-03 10:10 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
I anslutning till FN-dagen har vi en barnrättsvecka på förskolan.
Förskola
Årligen har vi en gemensam barnrättsvecka på förskolan, som infaller i samband med FN-dagen. Vår utgångspunkt ligger i FNs barnkonvention och vi vill synliggöra den för barnen.

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring?

Vi vill prata om barnkonventionen med barnen på olika sätt.

För att förtydliga väljer vi ut ett antal artiklar ur barnkonventionen.

På Vitsippan har vi fokuserat på artikel 24 och 31.

24 handlar om att alla barn har rätt till hälso- och sjukvård och 31 om att alla barn har rätt till lek, vila och fritid.

Veckan avslutas med en gemensam ljusfest för hela Rindö förskola. Då tänder vi ljus i de ljuslyktor barnen fått möjlighet att göra under veckan och sjunger en gemensam sång om världens barn.

Vi kommer även att summera veckan utifrån de tre "ledorden" (hämtade från Barnkonventionen)

- Jag är värdefull

- Jag får vara precis som jag är

- Jag har rätt att säga hur jag vill ha det

Vi pratar om ledorden och gör ett gemensamt handavtryckscollage.

 

Varför valde vi detta projekt?

Vi tycker att det är ett viktigt ämne att ta upp och vi anser att barn har rätt till att få veta vilka rättigheter de har. I anslutning till FN-dagen har vi som tradition på förskolan att ha en barnrättsvecka med olika teman. Vi tar upp barnkonventionen på olika sätt och på ett sätt så att barnen ges möjlighet till en ökad förståelse för vad de har för rättigheter.

 

Hur ska vi gå tillväga?

När vi arbetar med artikel 24, om alla barns rätt till sjukvård, tänkte vi sätta upp en mötesplats på avdelningen som ska fungera som veterinärsklinik/sjukhus. Barnen kan få ta med ett gosedjur hemifrån som kan få "sjukvård", exempelvis mätas, vägas och få bandage. 

När vi arbetar med artikel 31, om alla barns rätt till lek, vila och fritid, tänkte vi dramatisera olika situationer som kan uppkomma i lekar med dockteater. Barnen bjuds in till att reflektera i berättelsen och att vara delaktiga i hur sagan ska utvecklas. I sagan kommer barnen att få möta konflikter som kan uppstå i leken och tillsammans hjälpas åt att lösa dom. Vi kommer också att prata om vikten av vila efter lek och ha avlappningsövningar ihop.

Vi kommer att arbeta med artiklarna på ett lekfullt och varierat sätt och erbjuda barnen olika uttryckmöjligheter för att bearbeta tankar och intryck från berörda artiklar. Dessa uttryckssätt är sång, drama, bild, text, film och skapande m.m.

 

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

Under hela vecka 45 har vi barnsrättsvecka. Vi har fåtalet andra fasta aktiviteter och koncentrerar oss på ett gemensamt tema

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med hjälp av lärplattor och observationer

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Vi använder denna planering som en projektstart och utvärderar sedan projektet med pedagoger och barn, med hjälp av utvärdering av projekt.

När ska det ske?

Under projektet fyller vi på i planeringen och efter avslutat projekt utvärderar vi med barngruppen.

Vem ansvarar för dokumentationen?

All personal hjälps åt att fotografera och observera barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: