Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Offentlig konst

Skapad 2016-11-03 12:47 i Mörsils skola Åre
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du skapar en utsmyckning till vår skola i valfri teknik!

Innehåll

 

I slöjden denna termin skall du som elev själv välja ett arbete och arbetsområde i valfri teknik som mynnar ut i ett textilt konstverk. Du kan antingen fördjupa dig i en teknik du redan känner till eller pröva på en ny teknik. Kanske flera tekniker i samma arbete? Arbetet bör kunna genomföras relativt självständigt och följa arbetsprocessens alla delar från idé och genomförande till en färdig produkt.

För att detta ska bli tydlig ska du göra en planering, föra loggbok och avsluta med en skriftlig redovisning där du utvärderar och redogör för ditt arbete. Tänk på att arbetet ska vara rimligt för dig att genomföra under en del av en/ett termin/läsår, dvs inte för svårt men inte heller för enkelt. Det går även att arbeta med flera alster beroende på svårighetsgrad. 

Förslag till planering att tänka på:

• Val av teknik och produkt (varför du valde det)

• Val av utseende (inspiration, design, färg, form, materialprov, skiss etc.)

• Hur du ska genomföra det? (tillvägagångssätt, redskap.)

Förslag till loggbok:

Skriv ett par rader, meningar eller stödord t ex. efter varje lektion, under tiden du arbetar, efter varannan lektion eller då du anser att det finns något att skriva om det du arbetar med. Komplettera gärna med bilder eller skisser på det du arbetar med. Gör din personliga loggbok i din iPad eller skriv på lösblad som du sedan fotar av med paddan.  Spara även eventuella ”prover” som du gör under arbetets gång och sätt in/fota av till loggboken.

Förslag till utvärdering:

Skriv ca en A4 sida och utvärdera det du gjort. Från din idé till din färdiga produkt. Hur blev det? Fint, fult, bra, dåligt, snyggt, användbart eller misslyckat. Skriv och berätta varför det blev som det blev och fundera på om du skulle kunnat ha gjort på något annat sätt i stället. Använd dig av din planering och loggbok för att göra en så bra och genomtänkt redovisning som möjligt.

Dela slutligen  ditt dokument med mig i google drive. anette.johansson1@zonline.se

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
D
C
B
A
Kunskapskrav / Förmåga
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyg D innehåller att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyg B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: