Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animal Rights

Skapad 2016-11-03 16:06 i Västra skolan Falun
Vi arbetar med kapitlet Body & Soul i Good Stuff D
Grundskola 9 Engelska
Kapitlet handlar om djur och djurs rättigheter. Vi kommer att läsa och skriva texter och diskutera kring ämnet. Vi arbetar även med en del grammatik.

Innehåll

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Målet med undervisningen är att du ska:

 

 • föra en muntlig diskussion i grupp samt skriva reflektioner kring ämnet.

 • skriva ett brev

Genomförande

 

Du kommer att få

 

 • Läsa olika texter inom ämnet Animal Rights och lösa tillhörande övningar.

 • Lyssna på talad text inom ämnet.

 • Lära dig nya grammatiska moment.

 • Utöka ditt ordförråd.

 • Skriva egna texter inom området.

 • Redovisa muntliga övningar.

Redovisning

 

Ni kommer att

 • redovisa muntligt i små grupper

 • redovisa skriftligt genom att fullfölja övningar i boken

 • skriva ett brev

 • samla fakta och skriva ett arbete om ett utrotningshotat djur
 • redovisa muntligt om det djuret

 

 

Matriser

En
Animal Rights

Rubrik 1

Kunskapskrav
>
>>
>>>
Eleven kan förstå i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: