Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Kolkemi år 8 Ht 2016

Skapad 2016-11-04 08:24 i Västra skolan Falun
Pedagogisk planering organisk kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta område får vi lära oss om kolets kemi

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):

 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Konkretisering av mål

 • Ha kunskap om kolets kemi så som t.ex. kolets former, metanserien, kolväten, polymerer, fossila bränslen, alkoholer, organiska syror och estrar

 • Kunna laborera på ett säkert sätt

 • Skriva laborationsrapporter

Arbetssätt

Arbete med arbetsgång

Genomförande av laborationer

Laborationsrapportskrivning

Genomgångar

Film

 

Redovisning

Prov/Läxförhör

Ställningstagande frågor

Laborationer

Laborationsrapporter

Bedömning

 • din förmåga att samtal om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle

 • din kunskap kring kolets kemi

 • din förmåga att genomföra laborationer

 • din förmåga att skiva laborationsrapporter

 

Matriser

Ke
Pedagogisk planering – Kolkemi år 8 Ht 2015

Matris Kolkemi

Förenkling av kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ... motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som …
Din förmåga att delta i samtal och diskussioner i frågor som rör energi, miljö och samhälle
enkla till viss del för diskussionerna framåt.
utvecklade för diskussionerna framåt
välutvecklade för diskussionerna framåt och breddar eller fördjupar dem
Eleven har … kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att …. dessa med ... användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Dina kunskaper inom kolets kemi
grundläggande ge exempel på och beskriva viss
goda förklara och visar samband relativt god
mycket goda förklara och visar samband med några generella drag god
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och …. sätt
Din förmåga att genomföra laborationer
bidra till att formulera i huvudsak fungerande
formulera som efter någon bearbetning ändamålsenligt
formulera ändamålsenligt och effektivt sätt
Dessutom gör eleven .. dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Din förmåga att skriva laborationsrapporter
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: