Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, Mellankrigstiden och Andra världskriget

Skapad 2016-11-04 08:29 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9
Med Imperialismen som bakgrund studerar vi 1900-talets våldsamma dramatik. Från 1 VK och Ryska revolutionen, genom mellankrigstiden med nazismens framväxt till 2 VK och Förintelsen.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Du har:

 • kunskaper om orsaker till Första världskriget
 • kunskaper om skeenden under Första världskriget
 • kunskaper om Första världskrigets slut och dess konsekvenser
 • kunskaper orsaker till nazismens framväxt under Mellankrigstiden
 • kunskaper om skeenden under mellankrigstiden och vägen till ett nytt världskrig
 • kunskaper orsaker till andra världskrigets utbrott
 • kunskaper om skeenden under Andra världskriget
 • kunskaper om Andra världskrigets slut och dess konsekvenser
 • kunskaper om gestalter (personer) under tidsperioden)
 • kunskaper om Förintelsen
 • kunskaper om hur historia kan användas för olika syften
 • kunskaper om hur olika uppfattningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar om nutiden
 • har kunskaper om källkritik

Undervisning

Undervisningen innehåller:

 • genomgångar
 • film
 • arbetsuppgifter

Redovisning och bedömning

Du visar dina kunskaper genom:

 • att delta aktivt på genomgångar
 • skriftliga läxförhör
 • inlämningsuppgift/er
 • prov

Bedömning sker enligt kunskapstabellen (matrisen) i Historia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: