Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2016-11-04 09:53 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet för denna planering är att varje barn ska utveckla sin grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och är upprättad för att fokusera på det enskilda barnets utveckling utifrån intresse och behov.

Innehåll

Strävansmål:

  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten om att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som utvecklas och utmanas är motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning, förståelse för, värna om.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Den här aktiviteten görs i helgrupp med tre pedagoger. De olika aktiviteterna ska utgå ifrån vilka förmågor som ska utvecklas. Pedagogen ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge de möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential.

Förberedelser:

En pedagogisk planering för vår rörelse upprättas och en pedagog utses som ansvarig för aktiviteten. Under våra planeringstillfällen så diskuterar vi pedagoger om hur vi kan hålla våra rörelse aktiviteter levande och varierande. Fysiskt material tas fram beroende på vad syftet är med just denna rörelse aktivitet. Innan vi startar upp med rörelsen förbereder pedagoger och barn genom att samlas på mattan och hämtar sedan material att bygga med om det är hinderbana och förbereder musiken.

Aktiviteter:

Hinderbana med fokus på det olika grundrörelserna så som att åla, krypa, rulla, sitta, gå, snurra, springa, hoppa och balansera.

Dans och avslappning samt klättring och balans ute i naturen.

Efterarbete:

Pedagogerna skriver lärloggar där barnen får möjligheten att reflektera kring sitt lärande och känna sig delaktiga i dessa. Vi utvärderar och följer upp den pedagogiska planeringen och reflekterar kring vad som fungerar, vad som behöver förbättras och vad barnens nuläge är samt hur vi kan vidareutmana dem under vår reflektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: