Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Arabiska HT16,V45-51

Skapad 2016-11-04 12:27 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Mall för pedagogisk planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning genom att läsa högt tillsammans och i grupper olika texter.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Att kunna läsa skönlitterära texter.
 • Att kunna återberätta i grupper.
 • Att kunna sammafatta olika texter.
 • Att kunna läsa olika texter med flyt.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi arbetar med skönlitterära böcker.
 • Samtalar i grupper och återberätta.
 • Vi läser högt i grupper och går genom ordförråd.
 • Vi läser högt i grupper och sammanfattar i olika typ av texter.

 

Eleven har uppnått målen när...

 • Du visar att du kan läsa olika skönlitterära texter.
 • Du visar att du  kan återberätta och sammafatta en text.
 • Du visar att du kan komma med återkopplingar på en text som du har läst.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: