Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap och svenska - Källkritik

Skapad 2016-11-04 15:03 i Främbyskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 – 9
Du ska få läsa LYCKOSLANTEN och sedan diskutera med dina kamrater det du läst.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

söka information från olika källor och värdera dessa

Konkretisering av mål

Träna dig att jämföra källor och prova deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Arbetssätt

Läsa Lyckoslanten

Diskutera och resonera om olika typer av källor; skriftlig, muntlig, materiell

Diskutera och resonera om förstahandskällor  och/eller andrahandskällor

Du kommer att få analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor:

  • orsaker till välstånd(rika) och fattigdom
  • hur vi påverkar miljön genom våra val
  • hur vi kan bidra med en hållbar utveckling

Vi kommer att både läsa enskilt och tillsammans

Diskutera i par och i helklass

 

Bedömning

Se matris

Matriser

Källkritik

E
C
A
Söka information från olika medier
Samhällskunskap
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Samhällskunskap
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Söka information från olika källor och värdera dessa
Svenska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och resonemang om informationens användbarhet..
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: