Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk.5

Skapad 2016-11-04 17:15 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Utveckla sina kunskaper i engelska i tal , skrift och läsning.

Innehåll

Område: _Engelska______________

Bedöm dina kunskaper om _________________


Säker

Ganska
säker


Osäker

Läsa: 1. Du förstår det mesta av innehållet i texter om välbekanta ämnen.

 

 

 

Läsa: 2. Du kommenterar innehållet i texter (se ovan).

 

 

 

Läsa: 3. Du agerar utifrån instruktioner i texter (se ovan)

 

 

 

Skriva: 1. Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 

 

 

Skriva: 2. Du bearbetar och gör enkla förbättringar av egna texter.

 

 

 

Tala: 1. Du formulerar dig enkelt med fraser och meningar.

 

 

 

Tala: 2. Du uttrycker dig enkelt i interaktion med ord, fraser och meningar.

 

 

 

Tala: 3. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.

 

 

 

Lyssna: 1. Du förstår det mest väsentliga i enkel talad engelska och kommenterar innehållet.

 

 

 

Lyssna: 2. Du agerar utifrån instruktioner.

 

 

 

 
 

Självbedömning (Mål+ Innehåll) 

1. Berätta om mig själv (aktivitetsord, kroppsdelar, klädesplagg)

 

 

 

2. Berätta om vädret (olika väderord)

 

 

 

3. Skriva korta texter om mig själv

 

 

 

4. Läsa/lyssna på skönlitteratur

 

 

 

5. Återberätta och samtala om bilder och läst text

 

 

 

6. Tal 0-100

 

 

 

7. Böja verbet ”be” i presens (nutid)

 

 

 

8. Böja verbet ”have” i presens (nutid)

 

 

 

9. Böja regelbundna verb som ex. like i presens (nutid)

 

 

 

10. Personliga pronomen i subjekts- och objektsform (ex. I-me etc.)

 

 

 

11. Substantiv i singular- och pluralform (olika regler ex. ändelse s, es, ies)

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Tre små grisar

 • Verbrace

 • Attack your grammar

 • Läsa skönlitteratur

 • Mike´s Lucky Day

 • Sightseeing

 • Diary

 • News in levels

 • Sagor med Philip (lärarstudent)

 • Styrkegrammatik

 • The leopard and the lighthouse

 • Vardagsnära engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris åk.5

E
C
A
Hörförståelse 2
Beskriva och kommentera innehåll Följer budskap och instruktioner
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse 2
Beskriva och kommentera innehåll Följer budskap och instruktioner
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Skriftlig språkmedvetenhet
Välja texter från olika medier som stöd till egen text och tal
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig språkmedvetenhet
Välja talad engelska som stöd till egen text och tal
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Språkutveckling
Bearbeta muntliga och skriftliga presentationer
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Muntlig uttrycksförmåga 2
Uttrycka mig muntligt Anpassar min presentation till mottagaren
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriftlig uttrycksförmåga 2
Uttrycka mig skriftligt Anpassa mina texter till mottagaren
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Muntlig kommunikation
Metod för att underlätta vid muntlig kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriftlig kommunikation
Metod för att underlätta vid skriftlig kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Omvärld
Berätta om engelsktalande länder Jämföra engelsktalande länder med egna upplevelser
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.

En
Engelska 4-6

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Hörförståelse 1
Du kan förstå det viktigaste innehållet i en engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i en engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i en engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsförståelse 1
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Hörförståelse 2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse 2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Hörförståelse 3
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Läsförståelse 3
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Skriftlig språkmedvetenhet
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig språkmedvetenhet
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig uttrycksförmåga 1
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig uttrycksförmåga 1
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Språkutveckling
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Muntlig uttrycksförmåga 2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriftlig uttrycksförmåga 2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Muntlig kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriftlig kommunikation
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Omvärld
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: