Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse i skolans närmiljön (motorik)

Skapad 2016-11-04 20:21 i Lackarebäcksskolans grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Du får utveckla din förmåga att orientera dig runt din skola. Vi kommer en gång i veckan att gå en extra lång promenad i skolans omgivning. Du får också träna på att gå en hinderbana en gång/veckan i skolans gymnastiksal.

Innehåll

Mål

 • att lära känna din skolas närmiljö bättre
 • att förbättra din kondition och stärka dina muskler 

Arbetssätt

 • att en gång i veckan ta en längre promenad på ca. en timma tur och retur, där vi på halva sträckan stannar och tar en fika i naturen
 • att utöver den långa promenaden promenera tre gånger/veckan på ca. en halv timma
 • att en gång i veckan träna på en hinderbana inomhus.

Du visar vad du kan genom att:

 • delta i promenaderna
 • delta i hinderbanan inomhus 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • orka delta under promenaderna
 • delta gå i kuperad terräng
 • delta gå på hinderbanan inomhus

 

Bedömning görs fortlöpande under vårterminen 2017

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  Mo
 • Centralt innehåll
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  Mo  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  Mo  1-9

Matriser

Mo
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
...
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: