Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och funktioner kap.2 åk 9

Skapad 2016-11-04 21:42 i Förberedelseenheten Uppsala
I matematiken är det viktig att eleverna ska kunna förstå att man använder begreppet samband och funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.
Grundskola 9 Matematik
I matematiken är det viktig att eleverna ska kunna förstå att man använder begreppet samband och funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Innehåll

Algebra och Funktioner

Under v.45- v.48 kommer vi att jobba med funktioner och det som är kopplad till

ORD ATT KUNNA:

Huvudräkning, Ekvationer, Uttryck, Värde, Förenkla, Problemlösning, Likheter, Samband, Koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, diagram, linjärt samband, punkter, proportionalitet, formel, konstant, konstant hastighet, sträckan, medelhastighet, linjerna, värdetabell, linjens lutning, skärpunkten, parallell, talföljder och mönster, parantes uttryck, kvoteringsreglerna, konjugatregeln, funktion, variabel, graf, tabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, metoder.

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att:

multiplicera parenteser, använda kvadreringsregler, använda konjugatregeln och uttrycka formler på olika sätt. 

Efter avsnittet skall eleven kunna:beskriva begreppen funktion och linjär funktion, tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler, använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteten, geometriska mönster och talföljder och att använda räta linjens ekvation.

Undervisning

 • Lärarledda genomgångar
 • eleven arbetar aktivt under lektionerna både individuellt och i samarbete med andra
 • eleven förstår sina utvecklingsmål samt de långsiktiga mål i matematiken
 • eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma i tid med rätt material och arbetsinställning
 • eleven talar och samtalar kring sina matematiska ideer och lösningar under lektionerna
 • eleven arbetar efter sina egna förutsättningar i matte direkt 9
 • Eget arbete- enskilt - hemma med extra stenciler och även kollar på det digitala genomgånger via Youtube:

  Film om funktioner och algebra

  https://www.youtube.com/watch?v=M5B37Dp9lls&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas ut från de kunskaper du visar:
 • Din förmåga att använda det matematiska språket ( i tal och skrift).
 • På diagnos och prov  i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med.
 • Bedömningen görs dels på matte prov i vecka 48 samt under lektionerna vid det individuella arbete, muntliga och skriftliga lösningar.

Uppgifter

 • Algebra och Funktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kopia av Kopia av Matematik åk 7-9

Problemlösning

F
E
C
A
Din förmåga att lösa problem genom att välja strategier och metoder och formulera matematiska modeller.
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Du bidrar till att formulera modeller.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Du formulerar modeller som efter någon bearbetning fungerar.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt genom att välja metod/ strategi med god anpassning till problemets karaktär. Du formulerar modeller som fungerar.
Din förmåga att föra resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet i svaret.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Din förmåga att se mer än en lösning på ett problem.
Du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp.

F
E
C
A
Din förståelse för olika matematiska begrepp och din förmåga att tillämpa dessa i olika sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Din förmåga att beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan du växla mellan olika uttrycksformer.
Din förmåga att föra resonemang om hur olika matematiska begrepp relaterar till varandra.
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodanvändning

F
E
C
A
Din förmåga att använda olika matematiska metoder.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Din förmåga att anpassa metod efter aktuellt problem.
Du väljer metod med viss anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du väljer metod med god anpassning till sammanhanget.

Matematiska färdigheter inom olika områden

F
E
C
A
Din förmåga att göra beräkningar och lösa uppgifter inom: Aritmetik Algebra Geometri Sannolikhet Statistik Samband och förändring
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.

Kommunikation

F
E
C
A
Din förmåga att redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.
Din förmåga att anpassa dig efter syfte och sammanhang.
Du redogör med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du redogör med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du redogör med god anpassning till syfte och sammanhang.
Din förmåga att framföra och bemöta matematiska argument.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: