Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Läroverket 7-9

Skapad 2016-11-05 08:04 i Läroverket Hudiksvall
Momentbeskrivning Orientering Progression år 7-9
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Orientering på Läroverket är uppbyggd av en sk progression, alltså vi utvecklar momentet under alla 3 åren du går på Läroverket. Målet är att du efter 3 år med orientering i känd terräng i Västra Slingan, skall visa hur säker du är i din orientering i okänd i terräng. Detta sker under höstterminen i år9.

Innehåll

Innehåll och Progression från år7-9

 

år7 

Teoretisk och praktiskt Karttecken och teckenförklaringar /väderstreck. Inövas i form av hemuppgifter och repetition under lektionstid.

"Sista säkra" och referenspunkter

Skolgårdsövningar: Passa kartan i ett begränsat området (rutsystem och skolgården), Småbanor på skolgården

HittaUt - Stadsorientering, med varierad svårighetsgrad

Skogsorientering Västra Slingan, småbanor för år 7 

KunskapsTest i år 7 - Positionering runt en markerad sträcka, Övningens syfte: Identifiera positioner där snitslar hänger, visa kunskap och förståelse för kartans ritade skala samt omvandling av skalan för att bestämma avståndet i verkligheten, teckenförklaringar samt precision och noggrannhet.

 

År8

Muntligt individuell utvärdering - Vid uppstarten av arbetsmomentet skall var och en se över sina möjliga utvecklingsområden i år 8.

Repetition av Karttecken och teckenförklaringar /väderstreck samt passa kartan

Kompassens som hjälpmedel för att bl.a. passa kartan 

Skogsorientering Västra Slingan, småbanor för år 8 

KunskapsTest i år8 - Positionering (Övningens syfte: Identifiera positioner där snitslar hänger, visa kunskap och förståelse för kartans ritade skala samt omvandling av skalan för att bestämma avståndet i verkligheten, teckenförklaringar samt precision och noggrannhet.

 

År 9

Skriftlig individuell utvärdering görs av eleverna själva i början av momentet utifrån kunskapskraven/momentmatrisen. Eleven väljer själv vilka färdigheter och kunskaper hen måste fokusera extra på och utveckla i år9 för att arbeta mot kunskapskraven i ämnet.

Hitta Ut Stadsorientering

Skogsorientering Västra Slingan, småbanor för år9

Instruera en vän, öva dig på att lära ut, stötta och vägleda en kompis i sin orientering

Målet med arbetsmomentet enligt kunskapskrav lgr11 i ämnet Idrott och hälsa - KunskapsTest i Okänd terräng.

 

År 9 - Kunskapstestet i Okänd Terräng

OBS! Testet i okänd terräng är en viktig del för den slutliga bedömningen i arbetsmomentet Orientering.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Läroverket - "Att Orientera sig"

Att Orientera sig

Utvecklingsområde
Viss säkerhet/ enkla
Relativt god säkerhet/utvecklade
God säkerhet/välutvecklade
Positionering
Förmågan att markera ut en plats på en karta
Du kan med viss säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Du kan med relativt säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Du kan med god säkerhet orientera dig genom att markera den snitslade banan på kartan.
Planeringsförmåga och genomförande
Vägval, finna strategier, problemlösning
Du kan med viss säkerhet planera och genomföra din väg mot utsatta kontroller i skogen
Du kan med relativt god säkerhet planera och genomföra din väg mot utsatta kontroller i skogen
Du kan med god säkerhet planera och genomföra din väg mot utsatta kontroller i skogen.
Resonemang
Positions- och lägesbeskrivningar
Du kan föra enkla resonemang kring positions- och lägesbeskrivningar
Du kan föra utvecklade resonemang kring positions- och lägesbeskrivningar
Du för välutvecklade resonemang kring positions- och lägesbeskrivningar
Hjälpmedel
Förmågan att hantera karta, kompass, gps eller dyl.
Du kan med viss säkerhet passa kartan efter väderstreck och ledstänger.
Du kan med relativt god säkerhet passa kartan efter väderstreck och ledstänger
Du kan med god säkerhet passa kartan efter väderstreck och ledstänger
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: