Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 2

Skapad 2016-11-05 14:10 i Figeholmskolan Oskarshamn
I år 2 och 3 arbetar vi med att utveckla läsförmågan.
Grundskola 2 – 3 Svenska
För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Martin Widmark, barnboksförfattare, säger: "Att få upp läshastigheten tar tid. Men när "läskondisen" kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller." Under läsåret får du chansen att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra och diskutera texterna.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära."

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att...

...varje vecka läsa högt tillsammans om Ottos klass i små läsgrupper.

... samtala om det vi läst och om bilderna till texten och koppla till egna erfarenheter.

...träna på att svara på frågor till texten.

.. lyssna på olika skönlitterära texter av olika författare vid högläsning i klassen

... tillsammans läsa texter från olika genrer  i  boken Läsförståelse grön och därefter arbeta med texterna både muntligt och skriftligt.

... träna på att läsa högt både i liten och stor grupp

...träna på att återberätta det vi har läst 

... regelbundet  låna böcker när Bokbussen kommer till skolan

... regelbundet få nya boktips av vår bibliotekarie 

... regelbundet läsa i en egen bänkbok som vi lånar på vårt skolbibliotek

... bekanta oss med några olika kända författare och deras böcker

Visa vad du lärt dig

Då du varje vecka läser ett stycke av din läsläxa högt samt återberättar lite av det du läst

Genom att muntligt och skriftligt visa att du förstår vad en text handlar om

Genom avstämning både HT och VT med skolverkets nya bedömningsmatris i Läsförmåga.

Tidsram

Arbetet pågår hela läsåret

Bedömning

Eleven kommer bedömas enligt "Heja-matrisen i SVENSKA åk 1-3"

samt efter Skolverkets avstämningsunderlag för åk 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: