Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande: Röda gruppen

Skapad 2016-11-05 14:30 i Knutsbo förskola Ludvika
Planerad aktivitet: Skapande i Röda gruppen.
Förskola
Vi kommer att ha planerade aktivitet med skapande i olika former och med olika material i Röda gruppen på Månen.

Innehåll

SYFTE

Varför gör vi detta?

Vi vill erbjuda barnen olika skapande material i våra planerande aktiviteter, inspirera barnen och låta dem inspirera varandra och använda sin fantasi. Vi vill göra detta på ett lekfullt sätt, att de gör efter sin egen förmåga och att det inte finns några rätt eller fel.

METOD

Hur ska vi arbeta med detta? Vilka barn kommer att ingå?

Vi har skapande som en planerad aktivitet ungefär en gång i veckan med Röda gruppen (10 barn) på Månen. Vad våra skapande aktivitet innehålla beror på vad barnen visar intresse för, ibland kopplar vi ihop skapande med vår skogsutflykt och arbetar med material vi plockat i skogen. Vi kommer att erbjuda barnen olika material, såsom trolldeg, olika papper, gips och olika sorters färger och annat som kan passa våra skapande aktiviteter. I den fria leken erbjuds barnen också olika skapande aktiviter som finns i vår ateljé.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Vi kommer att dokumentera det barnen gör, den pedagog som är med barnen dokumenterar med hjälp av lärplattan, barnens skapelser och det barnen berättar.

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När gör vi uppföljning och utvärdering?

Vi planerar att fortsätta våra skapande aktiviteter terminen ut och vi följer upp detta när vi har avdelningsplanering för att se vad barnen visat intresse för och hur vi ska utveckla det. Utvärdering gör vi efter terminens slut. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: