Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt "Prinsessan och mördaren"

Skapad 2016-11-06 10:36 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Vi läser boken Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin och jobbar med läsförståelse- och analysfrågor på boken.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under några veckors tid kommer vi att läsa boken Prinsessan och mördaren av Magnus Nordin. Vi har ett antal frågor på boken som vi kommer att jobba med. Både analysfrågor och innehållsfrågor och dessa skall besvaras skriftligt och så utförligt som möjligt. Ni kommer också att få läsläxor:

Innehåll

Syfte:

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Centralt innehåll:

Koppling till läroplan. (delar av)

Berättande texter och sakprosatexter, Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.

Skönlitteratur som belyser mäniskors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

 

Textfrågor

Torsdag vecka 46  kap.1-5  (t.o.m.s.46)

1. Beskriv huvudpersonerna! Hur ser de ut och vilka är deras egenskaper?

Berätta och utveckla, förklara och ge exempel.

 

2. Finns det några personer i boken som är riktigt goda vänner med varandra?

Skriv och berätta om dem. Ge några exempel på hur de visar sin vänskap.

 

3. Vad är vänskap för dig? Skriv och berätta, ge gärna goda exempel.

 

Torsdag Vecka 47 kap. 6-16  (t.o.m s.122)

4. ”Nu börjas det igen” säger Ninas mamma till henne, när pappan ska anställa

en ny medarbetare. Vad menar mamman? Utveckla och förklara.

 

5. Vad får vi veta om huvudpersonens föräldrar?

 

6. Efter festen, vid busshållplatsen, blir Markus vittne till någonting. Vilka är dina fundering kring det han ser?

 

7. Vad tror du har hänt med Niklas?

 

Torsdag Vecka 48 kap. 17-26 (t.o.m. s.191)

7. Vad består mammans problem av? Förklara hur du tror att hon känner eller tänker.

 

8. Varför tror du vi har fördomar? Ge exempel på olika fördomar. Skriv också

och berätta om någon fördom som du kanske har eller som du själv stött på.

 

Torsdag Vecka 49 kap. 27-35 (boken färdigläst)

9. Vilka bevis knyter mördaren till brottet?

 

10. Vilket var motivet bakom brottet?

 

11. Avsluta med att skriva ,vilken händelse från hela boken, som gjorde störst intryck på dig. Beskriv och motivera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Läsa
Lässtrategier
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
läsa
Läsförståelse
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
läsa
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsa
Verkets koppling till upphovsmannen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Läsa
Verkets historiska och kulturella sammanhang
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Tala
Samtal
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: