Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollspel höstterminen 2016 v 45-50

Skapad 2016-11-06 13:38 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Lpp för bollspel år 4-6
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under några veckor kommer vi att bekanta oss med några av de vanligaste bollsporterna. Genom basket, innebandy, handboll och fotboll tränar vi olika rörelseformer och att kunna anpassa nivå så att alla har möjlighet att utvecklas i respektive bollsport.

Innehåll

Syfte

Eleverna kommer att få möta olika slags övningar, detta för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin tilltro till sin egen fysiska förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Genom undervisningen kommer eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra samt förebygga risker vid fysisk aktivitet exempelvis genom uppvärmning och viktiga ord och begrepp som tillhör aktiviteten. 

Centralt innehåll

Olika lagsporter utvecklar de sammansatta rörelseformerna och samspel. Eleverna måste använda sin taktila förmåga, anpassa sina rörelser med hänsyn till omgivning, exempelvis kunna slå passningar som är väl avvägda till kamraterna.  

Arbetssätt

 Vi arbetar med de grundläggande reglerna i respektive sport och övar teknink och samspel. 

 Eleverna ges möjlighet att utvecklas genom en ökad svårighetsgrad när det gäller övningar i bollteknik och samspel.

 Träning med teknikövningar, samt en del taktiska begrepp införs och prövas praktiskt.

 Elevledd uppvärmning med samtal om vikten av att förebygga skador just genom uppvärmning.

Bedömning

Se matris för idrott och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
IDROTT & HÄLSA år 4-6

På väg
1
2
3
Fysisk aktivitet (lekar, spel och idrotter) i olika miljöer
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten
Samtal om hur idrott och fysiska aktiviteter påverkar hälsa, rörelse och livsstil
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger i hop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger i hop med hälsa och fysisk aktivitet.
Förebeygga skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: