Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ord till meningar

Skapad 2016-11-06 15:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Modersmål
Du ska ljuda ihop ljuden till ord och bilda meningar.

Innehåll

 

Vi kommer att jobba med språklig medvetenhet och bokstavsarbete.

Eleven kommer att få arbeta med skrivinlärning parallellt med läsinlärning i grupp och sedan enskilt.

Eleven kommer att få lära skriva så andra kan läsa och läsa och bli bekant med olika texter.

Eleven ska få läsuppdrag med olika svårighetsgrad.

Undervisningen i ämnet bengali ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-6
 • Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-6
 • Strategier för att skriva elevnära texter.
  Ml  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger och skönlitteratur från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: