Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rolling stones

Skapad 2016-11-06 17:26 i Nyvångskolan 4-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Detta arbetsområdet tar upp materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Innehåll

Vi börjar arbetsområdet med lite geologi. Vi studerar meteriens uppbyggnad och kretslopp genom att sortera och titta på stenar och mineral i vår omgivning, tittar på filmer och läser in oss på bergartcykeln. 

Sedan fördjupar vi oss i kemi genom att läsa om atomers och molekylers uppbyggnad.

I fördjupningsarbetet kommer vi att göra undersökningar om ämnens olika faser och titta närmre på några kemiska reaktioner. 

Arbetsområdet avslutas genom att vi redovisar våra kunskaper i egna filmer om olika kemiska ämnen.

Matriser

Rolling stones

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämnesinnehåll
Du visar att du har baskunskaper om atomernas uppbyggnad och kretslopp och vad som menas med "ingeting försvinner, allt finns kvar". Du kan ge exempel på och beskriva några grundämnen och någon kemisk förening. Du förklarar på en enkel nivå hur partiklarna rör sig i ämnens i övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Du visar att du har goda kunskaper om atomernas uppbyggnad och kretslopp och vad som menas med "ingeting försvinner, allt finns kvar". Du kan ge flera exempel på grundämnen och kemiska föreningar. Du visar att du har goda kunskaper om partiklarnas rörelser när du förklarar ämnens övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om atomernas uppbyggnad och kretslopp och vad som menas med "ingeting försvinner, allt finns kvar". Du visar att du tydligt kan förklara hur grundämnen och kemiska föreningar är uppbyggda. Du visar att du har mycket goda kunskaper om partiklarnas rörelser när du förklarar ämnens övergångar mellan fast, flytande och gasform.
Ord och begrepp
Du visar att du kan använda ämnesord och begrepp som vi arbetat med i exempel och beskrivningar.
Du använder dig av de ämnesord och begrepp som vi arbetat med genom att ge exempel och beskrivningar i olika sammanhang.
Du visar en säkerhet när du använder dig av de ämnesord och begrepp som vi arbetat med genom att ge exempel och beskrivningar i flera olika sammanhang.
Arbetsmetod
Du har visat att du kan göra enkla undersökningar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du visar också att du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du har visat att du kan göra enkla undersökningar och formulerar frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du visar också att du kan göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som du kopplar till fakta om arbetsområdet.
Du har visat att du kan göra enkla undersökningar och formulerar utvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du visar också att du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild som du kopplar till fakta om arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: