Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Celler i samverkan, människokroppen

Skapad 2016-11-06 18:31 i Hälsinggårdsskolan Falun
Matspjälkning, näringsämnen och hälsa
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
I det här området jobbar vi med cirkulation i kroppen. Hjärta och lungor är viktiga.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Konkretisering av mål

När du har arbetat med arbetsområdet kan du:

 • Redogöra för vilka näringsämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

 • Vilka organ som finns i matspjälkningskanalen

 • Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen

 • Hur de olika organen samverkar med varandra

 • Kunna förklara hur din hälsa påverkas av den kost du äter

 • Kunna redogöra för några sjukdomar som har sambandmed Mat och matspjäknig

 • Kunna förklara olika dieters fördelar och nackdelar...

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta område veckorna 13-20
I undervisningen kommer vi att:

Ha föreläsningar där eleverna har möjlighet att ställa frågor och föra diskussionen framåt.
Laborationer med labrapportskrivande.

Göra en presentation om en en diet/sjukdom.

Arbeta med uppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.
Ett avslutande prov på området.

 

Bedömning


Jag kommer att bedöma:

 • Din teoretiska förmåga dvs. hur du har lärt dig att använda begrepp och faktakunskaper.
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller.
 • Hur väl du använder naturvetenskapligt språk och korrekta begrepp.
 • Dina praktiska färdigheter vid uppgifter, laborationer och förmåga att arbeta säkert.
 • Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera laborationer.

Till grund för dokumentationen av din kunskapsutveckling, kommer en bedömningsmatris med utdrag ur kunskapskraven att användas

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi Ke
Människan

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion Bi Fy Ke
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med ….motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
enkla
utvecklade
välutvecklade
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som...
till viss del för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för …underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa..... texter och andra framställningar med …. till syfte och målgrupp
i huvudsak fungerande sätt enkla viss anpassning
relativt väl fungerande utvecklade relativt god anpassning
väl fungerande välutvecklade god anpassning
Kunskaper Bi
Eleven har ... kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att... dessa ... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande ge exempel och beskriva med viss
goda förklara och visa på samband inom med relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom och något generellt drag med god
Eleven kan föra... underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på … samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: