Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up åk 4

Skapad 2016-11-06 19:09 i Malmaskolan Uppsala
Vi arbetar med läromedlet "What´s up" där får eleverna många möjligheter att båda lyssna, tala och skriva olika texter på engelska.
Grundskola 4 Engelska
Är du redo för att lära dig ännu mer engelska? Du kommer att tala, lyssna och skriva olika texter på engelska ibland på egen hand och ibland tillsammans med en kamrat. Get ready!

Innehåll

Arbetssätt

Vi  arbetar med att läsa, skriva, tala och lyssna när vi arbetar med What´s up.

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste i de texter som kapitlet tar upp. Du övar uttal och förståelse för det du läser.

Skriva: Kunna göra sig förstådd i skrift i enkel form för att meddela något. Lära  dig och förstå den grammatik(fokusrutor) vi arbetar med.

Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor på engelska. Kunna delta i samtal som rör det vi läser om.

Lyssna: Lyssna på hörövningar, visa att du förstått det du hört genom att svara på frågor eller följa en instruktion. Lyssna på när klasskamraterna eller läraren berättar något eller för en dialog med dig.

 

 

 

 

Förmågor i engelska åk 4

Elevens förmåga att utveckla sitt ordförråd för att kunna tala engelska.

Elevens förmåga att använda rätt grammatik för att göra sig förstådd muntligt och skriftligt.

Elevens förmåga att kunna ställa frågor, följa instruktioner samt skriva egna texter.

Bedömning

En bedömning görs utifrån följande:

* hur du lyssnar och hur väl du förstår vad andra säger

* hur du läser och uttrycker dig på engelska i olika sammanhang

* hur du formulerar dig  i de texter som du skriver

* hur du hanterar språket(ex grammatik)

* hur aktiv du är när du ska använda engelska under genomgångar och diskussioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: