Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP: Privat och offentlig ekonomi

Skapad 2016-11-06 20:02 i Nydalaskolan Malmö stad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 6 Samhällskunskap
De närmsta veckorna kommer att vi att arbeta med området ekonomi. Vi kommer att fördjupa oss kring den privata ekonomin, det vill säga familjens och även den offentliga ekonomin, som är statens ekonomi. Hur hör den offentliga och privata ekonomin ihop och hur påverkar de varandra? Varför är pengar viktigt och vad är egentligen grejen med skatt? Sist men inte minst kommer vi också undersöka hur ekonomin är i olika delar i världen och vilket samband det finns mellan ekonomi och miljö.

Innehåll

Förmågor från kursplanen (Lgr11)

* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

* söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.


Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

* analyserar samband mellan politiska beslut och hur statens samt kommunens skatteinkomster fördelas. I dina analyser använder du ämnesspecifika begrepp

* analyserar ekonomiska samband (såsom utbud och efterfrågan, familjens ekonomi och samhällets ekonomi). I dina analyser använder du ämnesspecifika begrepp

* uttrycker egna och värderar andras ståndpunkter i ekonomiska frågor (såsom "Hur ska staten använda våra skattepengar?", "Vilka är en familjs viktigaste utgifter?" och "Vad kommer hända om Malmö kommun måste spara?").

* beskriver samband mellan en familjs inkomst och familjens möjligheter att köpa de saker familjen önskar. Du kan också framföra egna tankar kring begreppen fattigdom och välstånd.

* använder böcker och hemsidor för att söka efter den information du behöver för att kunna lösa utdelade uppgifter. Du kan också förklara för din lärare varför du tycker att de källor som du väljer är bra.

Matriser

Sh
Privat och offentlig ekonomi

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Samhällsstrukturer
Du analyserar, med hjälp av läraren, hur något politiskt beslut i Riksdagen eller kommunen påverkar hur våra gemensamma skattepengar används. Du vet vad några av de ord som finns i den utdelade ordlistan betyder.
Du analyserar, på ett enkelt sätt, hur något politiskt beslut i Riksdagen eller kommunen påverkar hur våra gemensamma skattepengar används. I dina analyser använder du ord som finns i den utdelade ordlistan på ett fungerande sätt.
Du analyserar noggrant, med hjälp av några olika exempel, hur politiska beslut i Riksdagen och kommunen påverkar hur våra gemensamma skattepengar används. I dina analyser använder du ord som finns i den utdelade ordlistan på ett väl fungerande sätt.
Du analyserar mycket noggrant, med hjälp av flera olika exempel, hur politiska beslut i Riksdagen och kommunen påverkar hur våra gemensamma skattepengar används. I dina analyser använder du ord som finns i den utdelade ordlistan på ett mycket väl fungerande sätt.
Beslutspåverkan
Du kan, med lärarens hjälp, föra enkla resonemang om något av följande ämnen; ”Hur kan jag påverka vad min familj ska använda sina inkomster till?”, eller ”Hur kan en grupp människor påverka priset på en vara?” eller ”Hur kan man påverka hur hög skatten ska vara i Sverige?”.
Du kan föra enkla resonemang om minst två av följande ämnen; ”Hur kan jag påverka vad min familj ska använda sina inkomster till?”, ”Hur kan en grupp människor påverka priset på en vara?” samt ”Hur kan man påverka hur hög skatten ska vara i Sverige?”.
Du kan föra utvecklade resonemang om följande ämnen; ”Hur kan jag påverka vad min familj ska använda sina inkomster till?”, ”Hur kan en grupp människor påverka priset på en vara?” samt ”Hur kan man påverka hur hög skatten ska vara i Sverige?”.
Du kan föra välutvecklade och noggranna resonemang om följande ämnen; ”Hur kan jag påverka vad min familj ska använda sina inkomster till?”, ”Hur kan en grupp människor påverka priset på en vara?” samt ”Hur kan man påverka hur hög skatten ska vara i Sverige?”.
Samhällsfrågor
Du kan, med lärarens hjälp, beskriva något enkelt samband mellan en familjs inkomst och familjens möjligheter att köpa de saker familjen önskar. Du kan i framföra mycket enkla tankar kring begreppen fattigdom och välstånd. Du kan också, med lärarens hjälp, berätta något om vilka inkomster och utgifter som en familj, ett företag och ett samhälle kan ha. Du kan också, med lärarens hjälp, förklara varför utgifterna bör vara lägre än inkomsterna.
Du kan beskriva något enkelt samband mellan en familjs inkomst och familjens möjligheter att köpa de saker familjen önskar. Du kan framföra enkla tankar kring begreppen fattigdom och välstånd. Du kan också berätta något om vilka inkomster och utgifter som en familj, ett företag och ett samhälle kan ha. Du kan också, på ett enkelt sätt, förklara varför utgifterna bör vara lägre än inkomsterna.
Du kan beskriva några olika samband mellan en familjs inkomst och familjens möjligheter att köpa de saker familjen önskar. Du kan framföra underbyggda tankar kring begreppen fattigdom och välstånd. Du kan också berätta noggrant om vilka inkomster och utgifter som en familj, ett företag och ett samhälle kan ha. Du kan också, på ett utvecklat sätt, förklara varför utgifterna bör vara lägre än inkomsterna.
Du kan beskriva några olika och genomtänkta samband mellan en familjs inkomst och familjens möjligheter att köpa de saker familjen önskar. Du kan framföra väl underbyggda tankar kring begreppen fattigdom och välstånd. Du kan också berätta mycket noggrant om vilka inkomster och utgifter som en familj, ett företag och ett samhälle kan ha. Du kan också, på ett välutvecklat sätt, förklara varför utgifterna bör vara lägre än inkomsterna.
Källkritik
Du kan, med hjälp av läraren, söka information om samhället. Du kan, med lärarstöd, föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då källor på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: