Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 6

Skapad 2016-11-06 20:27 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med tallinjen, decimaltal,
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om stora och små tal och de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska ha förståelse för och kunna använda dig av när du löser olika slags uppgifter när arbetsområdet är slut:

 • Decimaltal -vad är ett decimaltal?
 • negativa tal-Vad är det?
 • positiva tal-vad är det?
 • heltal -Vilka tal är det?
 • stora tal-vad är det?
 • Placera tal på tallinjen, addera och subtrahera olika tal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • division med både heltal och decimaltal (där vi dividerar även "resten") (med hjälp av uppställningar ej med miniräknare!)
 • multiplikation med både heltal och decimaltal (med hjälp av uppställningar ej med miniräknare!)

Vi arbetar med kapitel 1 i 6a-boken s.8-34 och kapitel 6 i 6b-boken s.8-31 (Ej s.18-19, s.32 Binära talsystemet).

Ingen kommer att arbeta med alla sidor utan det kommer anpassas efter vad du behöver för att utvecklas ytterligare inom detta arbetsområde.

 

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta enskilt, i grupp och alla i klassen tillsammans t. ex vid genomgångar och gruppdiskussioner.

Några "hållpunkter" under detta arbetsområde:

Vecka 40 måndag

Start med arbetsområdet Taluppfattning

Vecka 41 onsdag

Hemuppgift: öva på förmågan resonemang samt fundera över några begrepps betydelse

Vecka 43 fredag

Läxförhör på det mest grundläggande från bok 6a kap 1. (decimaltal, multiplicera och dividera med 10,100 och 1000 samt division med heltal och decimaltal)

Vecka 45

Få tillbaka läxförhör, egen bedömning i lärandematris

Vecka 47 fredag

Skriftligt prov på bok 6a kap 1 och bok 6b kap 6.

Bedömningen kommer ske utifrån mattens fem förmågor (problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.) och hur väl du har utvecklat dessa under detta arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris

E
C
A
Formulera och lösa problem
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen.
Föra och följa resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Lärandematris för delar av Taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp och resonemang
Kan säga något om begreppen och någon likhet (eller skillnad) mellan dem: negativa tal, positiva tal, heltal, stora tal och decimaltal
Kan beskriva begreppen ganska bra och säga flera likheter (eller skillnader) mellan dem: negativa tal, positiva tal, heltal, stora tal och decimaltal
Kan beskriva begreppen bra med flera egenskaper och även beskriva likheter (eller skillnader) mellan begreppen: negativa tal, positiva tal, heltal, stora tal och decimaltal
Metoder
Multiplikation med heltal t.ex 42 x 38 Division med tal där det inte blir någon "rest" som man ska dela tex 44,5/5
Multiplikation med heltal och påbörja lösning för multiplikation med decimaltal t.ex 4,8 x 5,4 Division -kan påbörja en lösning av en division där man får en "rest" som ska delas t.ex 94/4
Multiplikation och division med heltal och decimaltal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: