Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier kommt die Zukunft! ht 2016

Skapad 2016-11-06 21:52 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hier kommt die Zukunft! Vilka nyheter kommer från framtiden och vad skulle du förmedla om samtiden till framtiden? Du kommer i detta område bl a att göra en nyhetssändning från framtiden samt skriva brev till framtiden.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Ni kommer att jobba med framtiden! Samtala om framtiden för vårt samhälle generellt och för dig som individ, läsa olika sorters texter, se nyhetsprogram (UR.se och autentiska tyska program). Ni kommer också att få skriva ett brev till en tonåring som lever år 2030 samt göra en nyhetssändning från framtiden då vi använder oss av iMovie och green screeen.  

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 hur väl du kan göra jämförelser och kommentera företeelser i vardagssituationer i samtiden och en tänkt framtid där språket används.

hur väl du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i brevet till framtiden.

hur väl du kan uttrycka dig enkelt och begripligt i med fraser och meningar i nyhetsprogrammet från framtiden när du intervjuar och blir intervjuad.

hur väl du kan förstå tydligt tal och enkel text som handlar om framtiden (hör- och läsförståelse).

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med detta område v 45-50. Filmen skall vara klar tor v 49.

Matriser

M2
Hier kommt die Zukunft!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunna jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva brev till framtiden
I muntlig och skriftlig interaktion (brevet) kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Skriva manus till nyhetssändningen
I muntliga och skriftliga framställningar (manus) av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar (manus) av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar (manus) av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Förmedla nyheter från framtiden
I muntlig (intervju i nyhetssändningen) och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig (intervju i nyhetssändning) och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig (intervju i nyhetssändning) och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Förstå tal och skriven text
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: