👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner åk 8

Skapad 2016-11-07 08:54 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemiska reaktioner förekommer överallt, inuti oss eller ute i naturen. I det här avsnittet ska vi titta närmre på vad en kemisk reaktion är, hur den kan gå till och varför den äger rum.

Innehåll

Syftet är att du tränar på:

 • använda kemins begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället
 • genomföra enklare laborationer och dokumentera med laborationsrapporter..

Målet med undervisningen är att du ska:

 • beskriva vad en fysikalisk förändring och en kemisk reaktion är och skillnaden dem emellan.
 • vilka faktorer som påverkar reaktionens hastighet
 • beskriva vad som menas med exoterm och endoterm reaktion samt kunna ge exempel på och förklara sådana reaktioner(fotosyntes och förbränning).
 • skriva kemiska reaktionsformler
 • ge exempel på kemiska reaktioner med bl.a. syre, koldioxid och organiska material.

Hur ska undervisningen genomföras

 • genomgångar
 • skriva sammanfattningar, eller svara på frågor om innehållet
 • laborationer
 • laborationsrapporter(dokumentera) och träning på att utveckla rapporterna.
 • filmvisning

Vad kommer att bedömas och hur kommer det att ske?

 • förmågan att använda arbetsområdets begrepp, modeller och teorier i förhållande till målen.
 • förmågan att genomföra undersökningar/laborationer och dokumentera.

Hur kommer du att bedömas?

 • genomförande och inlämning av laborationsrapport
 • läxförhör

Lektionsplanering

Vecka 41

repetition av sidorna 16-19, genomförande av stencil om kemiska tecken och modeller

 

Vecka 42

Uppstart kemiska reaktioner med en demonstration, fysikalisk förändring och kemisk reaktion

Genomgång reaktionshastighet

 

Vecka 43

genomförande av laboration av reaktionshastighet och inlämning av rapport för bedömning, on v 45.

 

Vecka 45

 

Exoterma och endoterma reaktioner

Farligt kan bli ofarligt

 

Vecka 46

Reaktioner med syre, koldioxid och svavel och reaktionsformler

 

Vecka 47

Reaktionsformler

 

Vecka 48

Prov kemiska reaktioner, sidorna 102-121 i kemiboken

 

 

Viktiga begrepp

 • fysikalisk förändring
 • kemisk reaktion
 • katalysator
 • enzym
 • finfördelning
 • koncentration
 • endoterm reaktion
 • exoterm reaktion
 • fotosyntes
 • förbränning
 • reaktionsformel

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9