Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Morups förskola 16/17

Skapad 2016-11-07 11:10 i Morups förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola

Innehåll

Uppstart projektplanering

Att lyssna på barnen och utgå från deras intressen och reflektioner är för oss en självklarhet. Barnens dokumentationer med teckningar,

skrift och foton tycker vi är ett bra arbetssätt som leder processen vidare. Att skapa egna böcker är något vi kommer fortsätta med eftersom de är lättillgängliga för barnen och vi ser att de används flitigt.

Formulering av syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska växter och djur på många olika sätt. Genom att använda oss av experiment, skapande osv. i vårt arbete, vill vi leda vår process vidare och se vart barnens reflektioner för oss.

Föräldrarnas delaktighet

Vi gör föräldrar delaktiga genom att fotografera ett träd tillsammans med sitt barn och ta med bilden till förskolan.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi erbjuder en lärmiljö som skapar nyfikenhet och leder till vidare utforskande. För att väcka nya funderingar och få barnen att reflektera har vi på flera ställen bilder på våra upptäckter. Vi lånar och erbjuder litteratur som knyter an till projektet. Vi har skapat en rönn av naturmaterial som inspirerar i vår lärmiljö.

Arbetssätt, organisation och struktur

I nuläget väljer vi att inte strukturera arbetets gång med bestämda dagar, utan istället strukturera upp detta vecka för vecka. Vi vill vara flexibla och direkt  ta tillvara på barnens tankar och idéer.

Kompetensutveckling

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi har gjort utflykter i närmiljön och har studerat träd . Barnen har visat intresse för växter och djur i närmiljön som fjärilar, sniglar , fåglar och gräshoppa. även kottar, rönnbär, blommor. Barnen har upptäckt kåda på ett träd på vår gård som vi tagit in och undersöker och forskar vidare kring.

Några upptäckte mönster då vattnet i glas skapade mönster på bordet en solig dag. Det blir regnbåge sa ett barn.

Vi har också märkt att barnen visar stort intresse för böcker och bokstäver. De pratar om bokstäver och uppmärksammar dessa i miljön och skriver.

Formulera mål

Våra prioriterade läroplansmål är:

 Att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra samt

Att barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: