Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi HT16

Skapad 2016-11-07 14:10 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Fysik
Under området kommer vi att jobba med begrepp såsom energi, energikällor, effekt och arbete. Vi kommer bland annat att planera och genomföra laborationer och diskutera energifrågor där man får öva på att ta ställning och motivera sina åsikter.

Innehåll

Mål:

Efter avslutat område är tanken att du har förbättrat din förmåga att:

- ta ställning och motivera ställningstagandet

- diskutera energifrågor

- planera, genomföra och dokumentera laborationer

 

Arbetsgång

-genomgång

- övningslaborationer

- slutlaboration

- gruppdiskussioner

- inlämningsuppgift

 

Bedömning

Se matris

 

Matriser

Fy
Energi HT16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera + frågeställning/hypotes
Kan tillsammans med lärare ge förslag på frågeställning och vad planeringen kan innehålla.
Kan med hjälp av extra information göra en enkel planering och ge förslag på frågeställning.
Kan med lite information få fram en frågeställning och en planering som med någon ändring går att följa och arbeta utifrån.
Kan få fram en planering och frågeställning som går att arbete utifrån.
Använda utrustning
Kan använda utrustningen med hjälp av läraren
Kan utan hjälp använda utrustningen.
Kan utan hjälp använda utrustningen på ett säkert och effektivt sätt.
Dra slutsats
Kan dra en enkel slutsats utifrån sitt resultat.
Enkel slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är enkel då det finns lite koppling till fakta.
Utvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är utvecklad då det finns god koppling till fakta, teorier och begrepp.
Välutvecklad slutsats genom att jämföra frågeställningen och resultatet. Slutsatsen är välutvecklad då det finns god koppling till fördjupad fakta, tex, formler, uträkningar, jämförelser.
Resonera kring
Resultatets rimlighet Felkällor Förbättringsområden Varför/ Varför inte är resultatet rimligt? Hur kan man förbättra undersökningen?
Kan ge något exempel på antingen felkälla eller förbättringsområde.
Enkla resonemang kring resultatets rimlighet (exakthet, noggrannhet, trovärdighet) Kan på något sätt se att man kan förändra något för att förbättra rimligheten hos resultatet.
Utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet. (något led) Ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Välutvecklade resonemang kring hur felkällor påverkar resultatets rimlighet. ( flera led, inte lika självklara) Får fram nya frågeställningar som går att undersöka för att kunna utveckla undersökningen
Dokumentation
Rapporten
Kortfattad, saknar struktur med t.ex. rubriker.
Grundstrukturen finns, kortfattat, enkel tabell
Bra struktur, innehållsrikt, tydlig tabell,
Noggrann, detaljerad, välarbetad

Fy
Energikällor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda naturvetenskaplig information
Använder fakta från faktabladet som stöd i sin motivering.
Ta ställning
Tar ställning genom att rekommendera en energikälla
Motivera ett ställningstagande
Motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter. En fördel med den valda energikällan En nackdel med någon av de andra energikällorna.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter. Jämföra två av tre energikällor med varandra För- och nackdelar med dessa.
Motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter. Jämföra de tre energikällorna med varandra Uppge för och nackdelar med dessa
Resonerar
För att ett resonemang ska räknas som ett resonemang ska man fördjupa med ytterligare naturvetenskaplig fakta eller nya perspektiv.
Resonerar i ett led utifrån en fördel eller en nackdel.
Resonerar i två led utifrån en fördel eller en nackdel.
Resonerar i två led. Använder minst två av faktabladets aspekter.
Anpassar
Anpassar texten i syfte att tydliggöra för energiministern vilken energikälla som man bör satsa på.
Anpassar Vardagligt språk Egna åsikter och tyckande.
Bra anpassning Relevant Tydlig Naturvetenskapligt språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: