Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrik, poesi, dikter...

Skapad 2016-11-07 15:58 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Svenska
Lyrik, poesi, dikter... tre ord för samma sak. Ordet lyrik kommer från antikens lyrikos som betyder ungefär "dikt som sjungs till lyra". (Lyra är ett musikinstrument, ett slags gitarr).

Väldigt ofta handlar poesi om att försöka fånga och beskriva känslor. Orden vägs på guldvåg så att den rätta känslan infinner sig. Rytmen och formen gör att vissa ord känns mer betydelsefulla!

Innehåll

Syfte

Arbetsuppgifter

Under arbetet med lyrik ska du göra följande arbetsuppgifter

1. Delta i den gemensamma läsningen och arbetet med diktexperiment och skriva egna dikter enligt olika mönster (se nedan och lösblad från Mia), som sätts upp i klassrummet.

2. Kommentera minst en dikt utifrån mallen för diktanalys som du hittar här nedanför i Unikum. Du kan bland annat hitta dikter här:

Bifoga dikten och skriv ner dina kommentarer i planeringen i Unikum.

 

 

Diktanalys

 • Yta - vad ser du? Vad "handlar" en dikt om?
 • Djup - Vad tolkar du? Vad är grundtanken? Vad handlar detta om egentligen? Budskap? Tydliga, "mellan raderna" och/eller dolda. 
 • Symboler, liknelser, metaforer och andra stilfigurer - bildspråk.


 • Vad börjar du tänka på, associera till?
 • Vilken stämning förmedlar dikten?
 • Vad tror du författaren vill säga med sin dikt?
 • Finns det något du inte förstår?

Hur är dikten indelad i strofer och rader? Är den rimmad och i så fall hur? Vad tycker du om den och varför tycker du så?

 

 

Mönster för Diktskrivande

1. Femrading

Rad 1: Skriv ett ord som är en sak, en person, en företeelse, en plats eller liknande.
Rad 2: Skriv två ord som beskriver ordet på första raden.
Rad 3: Skriv tre ord som talar om något som händer, något man kan göra med den eller det du har skrivit om på den första raden.
Rad 4: Skriv fyra ord som beskriver en känsla inför ordet på den första raden.
Rad 5: Skriv ett enda ord som avslutar det du har skrivit, summerar - gärna överraskande. Du kan också välja att bara upprepa det första ordet igen.

Spaghetti
Messy, spicy
Slurping, sliding, falling
Between my plate and mouth
Delicious

2. Från prosa till dikt

Gör om dessa prosarader till små dikter. Du får göra precis vad du vill med dem: Lägg till ord och meningar, ta bort ord, kasta om orden och experimentera med radbrytningen.

a) Jag hade ingenting att göra och tittade ut. Genom fönstret såg jag en främling.
b) Jag gick snabbt vidare. Vågorna spolade bort mina fotspår.
c) Sprickorna i asfalten påminde mig om sprickorna i dig. Först nu har jag förstått att du inte alls är så perfekt som jag trott. 
d) Den vackraste dagen var den då jag mötte dig/upptäckte att...

3. Haiku

Haikun är en dikt som kommer från Japan. En klassisk haiku ska handla om något årstidstypiskt och avslutas med något oväntat eller tankeväckande.

Den innehåller tre rader. Första raden har fem stavelser, andra sju och tredje fem.

Så här kan det se ut:

Köper tuffa jeans
skrider sakta gatan fram
stan är min idag

4. Figurdikt

En figurdikt är speciell, eftersom den inte är skriven som versrader. En figurdikt som handlar om kärlek kan se ut som ett hjärta, en som handlar om en orm kan se ut som en orm etc.

5. Fri dikt

Dikter kan också var helt utan styrd form. Då får du själv bestämma hur långa raderna ska vara, ifall den ska vara rimmad eller inte och hur många strofer det ska vara.

Eller välj lösbladsalternativ om du har svårt att komma på egna...

 

 

Avsluta med att:

Bedöma din arbetsinsats och kunskap i matrisen, samt skriva en kommentar om hur det har gått och vad du har lärt dig i planeringen i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Dikter, åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva dikt
Jag har jobbat med flera olika dikttekniker...
... skriver mina egna dikter med viss variation, enkla ordval och enkelt språk. I huvudsak fungerande texter.
... skriver med relativt god språklig variation, relativt väl an- passning till olika texttyp. Utvecklade beskrivningar och bildspråk.
... skriver med god språklig variation, väl fungerande anpassning till olika texttyp. Välutvecklade beskrivningar, bildspråk och ordval.
Analysera dikt
Jag...
... förstår vad olika dikter handlar om och kan ge enkla beskrivningar om dess innehåll, samt budskap.
... förstår vad olika dikter handlar om och kan ge relativt utvecklade beskrivningar om dess innehåll, budskap och bildspråk.
... förstår vad olika dikter handlar om och kan ge väl utvecklade beskrivningar om dess innehåll, budskap och bildspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: