👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praoreportage åk 8. Vt 18

Skapad 2016-11-07 16:37 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska Idrott och hälsa
Hemuppgift för vt 18 knuten till praoperioden. Inlämning och muntligt redovisning under vecka 18-19

Innehåll

Uppgiften innehåller två delar:

A: Skriftlig inlämningsuppgift i form av textreportage.

B Muntlig presentation på fem minuter, utifrån den skriftliga inlämningsuppgiften

 

 

 

Uppgifter

 • Praouppgift

Kopplingar till läroplanen

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
  Gr lgr11
 • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
  Gr lgr11
 • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9

Matriser

Sv Sh Idh SvA
Praouppgift åk 8 vt 18-

Eleven kan och föra ......och .... ... underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du behöver utveckla förmågan
>>>
...enkla...till viss..
>>>
..utvecklade.... relativt väl...
>>>
..välutvecklade...

Svenska/Svenska som andraspråk

Eleven kan och föra ......och .... ... underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du behöver utveckla förmågan
>>>
...enkla...till viss..
>>>
..utvecklade.... relativt väl...
>>>
..välutvecklade...
Din förmåga att skriva en text.
Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyper och normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Din förmåga att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur, innehåll och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
välutvecklade väl god

Samhällskunskap

Eleven kan och föra ......och .... ... underbyggda resonemang om hur träning tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du behöver utveckla förmågan
>>>
...enkla...till viss..
>>>
..utvecklade.... relativt väl...
>>>
..välutvecklade...
Använda begrepp
 • Sh  C 9
I be-skrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med resonemang.
enkla enkla och till viss del underbyggda
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl underbyggda
komplexa välutvecklade och väl underbyggda
samhällsstrukturer
Eleven har kunskaper om olika samhällstrukturer
grundläggande
goda
mycket goda
Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl