👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacaciones en México

Skapad 2016-11-08 10:39 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Klara sig på din semester i Mexiko
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Nu lämnar vi det kalla Sverige och åker på semester! Vår resa kommer vara fylld med spännande upplevelser och äventyr. För att klara er under resans gång kommer ni få använda spanska i olika situationer. Varje vecka får ni ett uppdrag att lösa i grupper (och ibland enskilt eller parvis). Tillsammans skapar vi en minnesvärd resa och allt dokumenteras till en härlig semesterfilm!

Innehåll

Arbetssätt och innehåll:

Vi arbetar i olika grupper, alla med varsin del av resan. Varje grupp får ett uppdrag att lösa och ska därefter skriva ett manus och spela in sin del av semesterfilmen.

De olika uppdragen är kortfattat:

  1. På flygplatsen/planet (resan dit)
  2. Hitta till hotellet och beställa/checka in (hur beställer man taxi, frågar om vägen etc)
  3. Hitta en sevärdhet berätta om den och besöka den och var vid den. En är guide och berättar om den (ev Keynote)
  4. Ut och äta på restaurang (beställa mat, ta notan osv)
  5. Går hem från restaurangen och blir rånad - går till polisen eller skadar sig/sjukhus 
  6. Träffa en person man lär känna - kunna prata/hitta på något tillsammans. Ev. intervju (skriv vykort)

Utöver de större uppdragen i grupper kommer ni att få mindre uppdrag att lösa enskilt eller parvis (t.ex. skriva vykort, spela in dialoger från olika vardagliga situationer etc)

Vi utgår från Vale 8 Textboken och Övningsboken kapitel 1-4 + kapitel 10-11 (+ ev Vale 9) 

Vi sammanställer glosor för olika situationer (i grupperna) och har dessa i fortlöpande läxor/spel (Escaleras). Glosorna skall läggas in i glosor.eu och länkarna till dessa glosor lägger varje grupp upp i Classroom så att alla kan ta del av dem. 

Teman:

-Berätta vad du ska/måste göra under din resa

-Turistfraser

- Transportmedel/Ord på flygplatsen/Blanketter

-Siffror 0-100 + klockslag

-Faktafraser om sevärdhet, geografiord, väder

-Användbara uttryck (restaurang, beställa, mat)

-Lära känna en ny person på spanska (dialog, berätta om sig själv, frågor och svar)

-Skriva vykort (berätta vad man har gjort)

 

Uppdrag:

-Fylla i sitt pass/blankett (lära sig de orden) + Berätta vad du ska göra på resan (futurum) - ENSKILT

-Specialisera sig på en del av resan - hitta ord - skriva manus - spela in del av film -GRUPPER

-Skriva brev till någon du lärt känna och berätta vad du har gjort (perfekt) - ENSKILT

-Situationer (hemliga uppdrag - olika roller, t.ex. gå på café, köpa biljetter, fråga om vägen) -ENKILD BEDÖMNING

 

Bedömning:

 

Följande uppgifter bedöms i detta arbetsområde (ISTÄLLET FÖR MATRIS) :

1. Hörförståelse: HUR?

Du får lyssna på en hörförståelse och besvara frågor.

 

2. Läsförståelse: HUR?

Du får läsa en text och skall kunna förstå innehållet och besvara frågor kring texten för att visa din förståelse.

 

3. Muntlig förmåga (muntlig framställning): HUR?

-Din insats i filmen

Muntlig förmåga: HUR?

-Din förmåga att formulera dig i ett rollspel (t.ex. cafébesök)

 

4. Skriftlig förmåga: HUR?

- Skriva ett brev på spanska där du berättar vad har gjort  och vad du ska göra (och visar att du kan använda den grammatik vi gått igenom och kan uttrycka dig med nya ord och fraser kopplade till detta tema)

 

Övriga uppgifter som vägs in i bedömningen av ovan nämnda förmågor: 

Muntlig förmåga: Din förmåga att visa förståelse och kunna besvara frågor i klassrummet

                            Filmer

                           Situationsdialoger i klassrummet (rollspel)

  

Skriftlig förmåga:  Använda nya uttryck och den grammatik vi arbetat med 

                             Fortlöpande läxor med nya uttryck (gruppernas ordlistor)

 

 

Uppgifter

Matriser

M2
Kunskapskrav Vacaciones

Hörförståelse
HUR? Du får lyssna på en hörförståelse och besvara frågor.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
HUR? -Läsförståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntlig förmåga
HUR? -Din insats i filmen
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig förmåga
-Din förmåga att formulera dig i ett rollspel (t.ex. cafébesök)
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga
HUR? - Skriva ett brev på spanska där du berättar vad du gjort
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.