👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik på andraspråket

Skapad 2016-11-08 11:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Att våga stå för sina åsikter och kunna framföra dem är grunden för en demokrati. Att pröva hålla ett tal eller en presentation inför klassen ska stärka elevens självförtroende på sitt andraspråk, men även få dem att förstå grunderna för hur man bygger upp och framför ett budskap.

Innehåll

Syfte: VARFÖR?

Vi jobbar med retorik för att ge eleverna insyn i hur man kan använda talet på olika sätt. Eleverna ska träna på att prata inför grupp och stärka sitt självförtroende. Ett av målen är att lära oss grunderna för hur man skapar och framför ett lyckat tal eller presentation.

Konkretisering: VAD?

Du ska göra minst två presentationer eller hålla två argumenterande tal utifrån genrens kännetecken som du framför i klassen. Den första kommer att bedömas formativt, dvs du kommer att få feedback från både dina klasskamrater och lärare. När du känner dig redo får du hålla ett muntligt sista tal, som  kommer att bedömas summativ, dvs du bedöms enligt betygskriterierna.

Du kommer även att betygsättas i hur du ger respons dina klasskamraters tal. Vi kommer att tala om hur man ger konstruktiv kritik.

 

 

Uppgifter

 • Retorik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska som andraspåk muntlig framställning

Kommunikativ kvalitet

Du läser innantill. Du behöver titta på publiken
Du kommer ihåg att se på publiken ibland, men flackar med blicken
Du har stabil ögonkontakt och riktar det du säger mot publiken.
Du engagerar publiken t.ex. genom att få dem att ställa eller besvara frågor
Du läser av publiken och anpassar framförandet därefter.
Du behöver tala starkare och tydligare för att höras
Du inleder starkt och tydligt men tappar styrka efter ett tag
Du talar starkt och tydligt
Du låter engagerad och kan variera styrka efter behov
Du varierar tempo och ton för att fängsla publiken
Du behöver tala lugnare/ med större flyt och variera din röst.
Du har svårlyssnade passager men rättar ibland till tempo och tonfall.
Du talar i lagom takt med betoningar som låter rätt
Du använder dig av pauser på ett passande sätt
Kroppsspråk
Du behöver ge ett mer engagerat intryck.
Du verkar osäker på hur du ska stå och röra dig.
Du ser närvarande ut och står stadigt och säkert
Du ger ett engagerat intryck och kan använda dig av gester samt ändra kroppshållning för att förstärka budskapet
Du använder effektfulla gester och rör dig på ett medvetet och naturligt sätt

Sammanhang och uppläggning

Disposition Inledning
Du inleder bara med ”Jag har om…”
Du försöker ha en inledning som kan få publiken att bli intresserad
Din inledning ger en översikt över föredragets huvudpunkter
Du har en tydlig inledning som får publiken med på noterna
Du bjuder på en passande inledning som ingen glömmer
Avhandling
Ditt innehåll är bra, men skulle kunna utvecklas
Du har valt ut ett innehåll som håller kvar publikens intresse genom nästan hela föredraget.
Ditt innehåll fängslar publiken och man vill gärna veta mer.
Avslutning
Efter några sekunder förstår alla att det är slut
Du säger ”Nu är det slut!”
Du avrundar så alla förstår att det är en avslutning
Din avslutning sammanfattar dessutom innehållet
Du avslutar med en ”knorr” som ingen glömmer
Röd tråd
Otydlig, du hoppar mellan olika saker
Du har en tanke med föredraget och försöker hålla dig till den
Du har en tydlig röd tråd från början till slut
Ditt föredrag är klart och tydligt strukturerat, och dess olika delar utgör en helhet
Du har hela ursprungstexten med eventuella överstrykningar och ändringar framför dig
Du har en renskriven text framför dig
Du har bearbetat ditt manus så det mest innehåller stödord och nyckelmeningar samt kan släppa manus mer och mer
Du kan hantera manuskort och annan minnesrekvisita. Du har t.ex. antecknat i manus hur du ska låta och röra dig vid speciella inslag
Du kan variera användandet av manus efter situation och utnyttjar det på bästa sätt så du verkar oberoende av det
Power Point, Karta, övriga bilder
Du använder inget hjälpmedel
Du börjar använda hjälpmedel, men det verkar lite oplanerat
Du använder hjälpmedel för att göra presentationen tydligare och mer intressant
Du kan hantera dina hjälpmedel på ett genomtänkt sätt
Dina hjälpmedel gör allting mer begripligt och intressant

Språklig kvalitet

Du använder enkla ord . Upprepningar och utfyllnadsord är vanliga.
Du har med svårare formuleringar från andra texter fast förstår inte vad de betyder riktigt själv
Du använder ord medvetet för att publiken ska förstå
Du använder ord varierat, förklarar svåra och specifika ord i sitt sammanhang
Ditt ordval är varierat och du finner oftast det rätta ordet
Du använder begrepp som du inte helt behärskar(SV/SVA)
Du är insatt i ditt ämne och kan förklara på olika sätt och svara på frågor så alla förstår
Du fastnar i t ex ”eehm” och andra utfyllnadsord
Du tar risker vad gäller ord och strukturer (SVA)
Du klarar att använda abstrakta begrepp korrekt
Du försöker använda ett passande språkbruk för situationen
Du använder rätt språkbruk för situationen
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Framförandet
Det märks ingen skillnad från förra redovisningen
Du kan med viss hjälp hitta delar hos olika framförande som kan bearbetas, skillnad kan märkas vid nästa redovisning
Du har tagit emot och gett konstruktiv kritik och börjar förstå och kunna använda dig av den
Du har tagit emot responsen och tydligt använt dig av den vid nästa redovisningstillfälle
Du känner själv vad du kan förbättra och strävar medvetet dit vid varje redovisning