Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2016-11-08 13:33 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet lär du dig om; Vad luft består av, luftens tryck, hur lufttrycket påverkar vädret, högt och lågt tryck, vad som händer när lufttrycket ändras, hur luft ger kraft till olika maskiner samt om föroreningar i luften.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning. 
 • Genomföra systematiska undersökningar i kemi. 
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier. 

Bedömning - vad och hur

 • Delta i diskussioner och samtal och föra dessa framåt.
 • Söka information från olika källor och föra resonemang kring dessa.
 • Använda informationen i diskussioner, skapa texter och andra framställningar.
 • Dokumentera med text och bild. 
 • Visa grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp.
 • Resonera kring uppbyggnad och egenskaper hos luft.
 • Berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner/samtal
 • Arbete enskilt och i grupp
 • Filmer
 • Undersökningar
 • Dokumentation i text och bild
 • Söka information i olika källor
 • Skapa texter och andra framställningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: