Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre spännande religioner

Skapad 2016-11-08 13:59 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Genom undervisningen ska du få lära dig mer om tre av våra stora religioner, kristendom, judendom och islam. Vi kommer att utgå från era kunskaper och tankar. Utifrån dessa kommer vi att jämföra och studera likheter mellan religionerna. Du ska få reflektera över olika livsfrågor och över din identitet och få förståelse för ditt egna och andras sätt att tänka och leva.

Innehåll

Målet med undervisningen 

Förmågor

Du kommer att träna dig i att reflektera, analysera och kommunicera.

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser ur Bibeln
 • religioner och platser för religionsutövning i ditt närområde.
 • de olika religionernas högtider och symboler

Begrepp: religion, kristendom, kyrka, Bibel, gamla testamemtet, nya testamentet  judendom, synagoga, Torah islam, moské, Koranen minaret, symbol, helig, bön, högtid. 

Så här ska vi arbeta:

Vi startar upp med att gemensamt samla våra kunskaper om religionerna och vilka frågor vi vill veta mer om.

I ditt arbete i bild där ni parvis arbetar med att illustrera en biblisk berättelse tränar du dig i att kommunicera.

När vi pratar om olika livsfrågor och sätt att leva får du träna dig i att reflektera och analysera över likheter och skillnader i förhållande till dig själv.

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Kristendom, judendom och islam.

Kan
På väg att kunna
Jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Du kan göra en konstbild utifrån en historisk händelse ur Bibeln med den teknik vi använder, akvarell med en mjuk färgskala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: