Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt bokstäver vårterminen 2017

Skapad 2016-11-08 14:40 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi vill göra barnen nyfikna på bokstäver, ta upp ett intresse som redan finns hos några av barnen och inspirera till vidare upptäcker.

Innehåll

Varför?

Vi har märkt ett intresse för bokstäver hos några av barnen och vill också att de som till hösten ska börja i förskoleklass får möjlighet till förförståelse. Vi ser en möjlighet att fånga barnens intresse från många olika områden i detta projekt.

Hur?

Vår plan är att varje barn får välja sin favoritbokstav och sedan arbetar vi gemensamt med den under en vecka. Vi inleder projektet med att läsa "Dunderlunds favoritbokstav".

Vi avser att i vår planering få in alla områden från läroplanen, tex.

Motorik - K som i kullerbytta,

Naturvetenskap - S som i spindlar

Lek - A som i affär,vi skapar en affär,

Skapande - L som i lera,

Språk och kommunikation- utvärdering

Social kompetens - Alla får välja sin bokstav, delaktighet

Den pedagog som har ansvar för veckans bokstav ansvarar för planering av aktiviteter.

Vi planerar att göra bokstavsböcker.

 

När?

Vi använder samlingstiden varje dag, utevistelse tex, bokstavspromenad, saga till vila, material till frilek och skapande i ateljen.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

Lotusdiagram

Fyrspaltsdokumentation

Torsdagstycket, barnens egen utvärdering.

Vi visar veckans bokstav i hallen och vad vi gjort. Vi använder samma mall för att presentera bokstäver.

Vi följer varje barn på lärlogg knutet till projektet.

 

 

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Projektets start och avslut med utvärdering.

Torsdagstycket varje vecka.

Kontinuerligt arbete med barnens lärloggar.

 

När ska det ske?

På måndagar finns  en plan för att alla pedagoger ska kunna arbeta med planering och lärlogg.

Put-tid.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Gemensamt ansvar i arbetslaget, den pedagog som ansvara för bokstav ansvarar för dokumentation i hallen och torsdagstyck. Den som har

bra dokumentation ansvarar för att den kommer till barnens lärlogg.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: