👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjävkänsla - rytmik - motorik

Skapad 2016-11-08 14:44 i Gemensamt i Hörby Hörby
Genom musiken övar barnen sin motorik och kroppsuppfattning. Sången och rytmen blir en hjälp att utveckla sitt språk och är en viktig del i identitetsutvecklingen.
Förskola

Vi har sett att många av barnen i vår grupp är intresserade av musik och rörelse. Vi vill därför utmana deras intresse och erbjuda nya möjligheter inom musik, dans, rytmik och sång. Vi vill utveckla barnens motorik, koordination, kroppsuppfattning och självkänsla genom rörelseglädje i förskolans pågående processer i mallen.

Innehåll

 Detta vill vi utveckla och så här ska det gå till:

Självkänsla/vi-känsla/barns inflytande

Vi samlas varje dag och sjunger vår hej på dig samt namnsång för att skapa en vi-känsla och här är jag.

Barnens egna initiativ och förslag på sånger eller lekar lyssnas på och uppmuntras.

De får en förståelse för att de kan påverka innehållet i verksamheten.

 

Språk/sång

Vi använder olika sångpåsar/lådor som innehåller föremål som barnen förknippar med en viss sång. Vi kommer använda vissa tecken som stöd. De barn som inte har ett språk kan då enkelt förmedla sitt önskemål om sång.

Vi använder sånger som innehåller ord som benämner kroppens olika delar för att stärka kroppsuppfattningen.

 

Rytm/motorik/koordination

Vi använder kanonen i mittrummet och erbjuder musik och rörelsesånger att dansa till. Vi vill att barnen ska uppleva rörelseglädje och känna en skön känsla i kroppen.

Vi iakttar barnen i de aktiviteter vi erbjuder och ser hur vi kan gå vidare. Vi observerar också barnens lekar och intressen och utvecklar därifrån….

Vi kommer erbjuda olika musikinstrument och barnen får uppleva hur det är att sjunga och spela tillsammans.

Vi samtalar om namnen på instrumenten och vi vill att barnen får en inblick i ljudet på instrumentet. Hörseln- barnen får lyssna och koncentrera sig på lika-olika.

Vi tänker erbjuda skapande av egna instrument.

Barnen får prova på att röra sig till trummans rytm och därigenom lära känna sin kropp.

 

 

 Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Foto som barn och pedagoger kan reflektera kring.

Fotoramen i tamburen som bjuder in föräldrarna till samtal med sina barn.

Videofilm - barn, pedagoger och föräldrar kan ta del och diskutera/reflektera kring.

Barnens lärloggar och allmänt i avdelningens blogg.

Hur blev det?

Vi har samlats en stund i helgrupp på fm och börjat med en lugn stund och gjort en insamling som bygger på "Drömmen om det godas metoder" i mindfullness. Vi har byggt upp stämningen med lugn musik och batteriljus på en bricka. Tanken är att varje barn och pedagog ska få en känsla av ett  lugn i kroppen, må bra och stärka självkänslan. Vi upplever att redan efter några gånger så blev det lugnare i gruppen och fler och fler barn deltog aktivt. Tecknet för lugn och ro blev igenkännande och flera barn kan göra det nu. Sedan har vi förstärkt uppmärksamheten på jaget genom att  sjunga vår hej på dig och namnsång tillsammans.

 

Barnens intresse för sång, musik, rörelse och rytmik har genomsyrat innehållet i verksamheten under hela läsåret.

Vi har erbjudit ett varierat utbud på rörelsesånger i mittrummet med hjälp av storbild på väggen. 

Vi har tillverkat egna musikinstrument som barnen använt under sångstunderna. En av gångerna skulle vi göra instrument med hjälp av små plastflaskor som skulle fyllas med knappar, ärtor, bönor m.m. Men då blev det mer fokus på att fylla och tömma flaskorna på innehållet. Känna bönor, ärtor, knappar rinna mellan fingrarna, uppleva ljudet och strukturen på materialet. Vi reflekterade kring detta och ställde oss frågan vad är viktigast processen eller resultatet?

 

Det har också blivit många spontana sångstunder och uppträden med mikrofon där barnens inflytande att kunna påverka innehållet i verksamheten har varit stor.

Vårt gemensamma disco med storbarnsavdelningen gav många härliga möten. De äldre barnen bjöd in till dans och inspirerade till att våga  uppträda på vår lilla scen inför publik. 

Vi har också erbjudit rörelse i aktivitetshuset som ligger precis i anslutning till förskolan. Där har halva gruppen fått känna rörelseglädje på en mycket större yta än vad som finns inne på förskolan. Några barn visade stor försiktighet vid första tillfället och ville mer iaktta än deltaga. Musiken och rytmen har genomsyrat alla tillfällen som vi gått dit. Att barnen fått följa trummans rytm och kompisarnas rytm när barnen en och en fått hålla i trumman. Annat som vi använt oss av är "tuta o kör" med deras rörelseskiva. Glad musik som vi sett att barnen känt glädje att röra sig till.

Vi har använt tunna tyger i remsor som barnen haft runt sina handleder och dansat till Let it go från filmen Frost, det blev en härlig känsla  i rörelsen med dessa och ett igenkännande i musiken.

Vi har lekt att vi blåst upp en ballong tillsammans i ring och när ballongen blivit stor så har den gått sönder och vi har fallit omkull på golvet. Vi tog med en hel säck med ballonger och hällde ut på golvet... vilken glädje och uppfinningsrikedom barnen visade på i sin lek med ballongerna.

                                        

 

 

Analys

Tecknet för lugn och ro har blivit igenkännande för barnen, många använder tecknet i olika situationer när de ex tycker det är för höga ljud. Det har blivit lugnare under fruktstunden med en stunds mindfulness först. Känslan är att vi alla mår bättre och det avspeglar sig i gruppen.

Musikväska- knacka-öppna-välja-säga hejdå... vi ser att upprepning är viktigt för små barns inlärning, minne och koncentration.

projektorn- storbild- dans -rörelse... babblarna, bamse, Valle - barnens egna intresse styr. Här har vi sett en stor rörelseglädje som smittat av sig till stora delar av gruppen. Många har också lärt sig rörelserna och sjungit med i sångerna. Vi ser även här att det är viktigt för barnen med upprepning under en längre tid, då utvecklas motoriken och språket bättre och fler barn känner sig trygga i det vi gör

Aktivitetshuset- rörelse på stor yta, dans och rörelse med attribut - tyg, ballonger, bollar - sett en entusiasm och glädje hos barnen att återkomma till vecka efter vecka.

Vägen till målet visar att barnen finner spännande upptäckter på vägen - ex göra instrument - barnen stannar vid utforskandet av de små sakerna som "skulle bli" ljudet.. känna, uppleva, lyssna istället för att göra själva "instrumentet".

Barnen visar på förmågan att höra och följa takt - ex klappa rytmer snabbt/långsamt/varierat. Detta utan att ha fått instruktion på att de ska följa rytmen. 

Barnen har visat på stor glädje, öppenhet, delaktighet och trygghet i miljön  när vi varit på musikföreställningar. (Kulturskolan). 

Vi ser glädjen hos barnen av att sjunga, spela dansa tillsammans och det skapar positiva känslor hos alla. Det blir ett mer tillåtande klimat i gruppen och en förstärkt samhörighet, ( "vi-känsla").

Flera barn har uppträtt själva med mikrofon och sjungit inför publik, de har inspirerats av varandra och äldre barn på storbarnsavdelningen. Vi ser att självförtroendet och självkänslan har ökat hos dessa barnen, att våga ta steget och stå i centrum.

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

buffe av olika material att använda sig av på aktivitetshuset - introducera för att barnen sen ska själva få välja och använda sig av.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016