Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-11-08 20:22 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden - en historisk resa i tiden! Vilka var vikingarna och hur levde de? Vilka spår kan vi se av vikingatiden idag? Följ med på vikingarnas handelsresor och vikingatåg samt deras möten med olika kulturer.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med arbetsmaterialet "Sveriges historia-vikingatiden" enligt planering, tittar på film om vikingatiden med diskussionsfrågor till filmen. Vi kommer att dramatisera historiska händelser från vikingatiden, tillverka modeller av vikingaskepp. 

 

Bedömning av arbetsområdet:

 • resonera om konsekvenser av hur människor skaffade mat och fördelade arbetet.
 • beskriva hur vikingarnas resor ökade kontakten med människor i andra länder.
 • se hur vår tids namngeografi och traditioner bär spår av den nordiska mytologin.
 • använda historiska begrepp.
 • använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde. 
 • jämföra tidsperioden med nutid samt förklara likheter och skillnader.

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med Vikingatiden under v.45- v.51 och avsluter arbetsområdet med ett prov.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden åk 4

Olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under vikingatiden.
Orsaker och konsekvenser av att samhället förändras.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Samband mellan tidsperioder
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Koppling mellan dåtid och nutid
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Källors användbarhet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källors användbarhet.
Likheter och skillnader i historiska källor
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: