👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjdens förskola avd Mymlan fokusområde Barns inflytande/delaktighet ht-16

Skapad 2016-11-09 19:46 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Tema: Grodan och hans vänner är med och utvecklar tankar och idéer utifrån barnets perspektiv.

Innehåll

 

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån kommunens gemensamma fokusområde barninflytande/delaktighet och förskolans styrdokument samt stöd av bruk (som visar att vi behöver utveckla detta område) och genom pedagogiska diskussioner har vi kommit framtill att vi vill fokusera på barnens delaktighet och möjlighet att påverka sin vardag både i lek och sitt lärande. 

Eget formulerat verksamhetsmål: Öppet klimat där delaktighet uppmuntras och respekteras för att utöka barns inflytande.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • Uttrycker sina önskemål och synpunkter
 • Upplever sin egen delaktighet och sina möjligheter att fatta beslut
 
 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Medvetna pedagoger som efterfrågar barnens åsikter och lyfter barnens tankar och idéer.
 • Barnforum: Måndagssamling vad händer i veckan och vad vill ni göra /lära er ? Fredagssamling hur har veckan varit ?
 • Tankekarta
 • Dagliga samtal och val
 • Tillsammans med pedagog får barnen planera/utföra aktiviteter.
 • involvera barnen i dokumentationen

 

Litteratur/forskningsanknytning

 Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik. 2013 Samuelsson, Sommer och Hundeide

Författarna introducerar begreppet utvecklingspedagogik med detta begrepp menar de att det är viktigt att som pedagog först lyssna på och ta in barnet och sedan aktivt vidareutveckla tankar och idéer utifrån barnets perspektiv.

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnintervjuer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal

Vårdnadshavares delaktighet

Dagliga samtal och dokumentation via anslagstavla och unikum.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Medvetna pedagoger som efterfrågar barnens åsikter och lyfter barnens tankar och idéer.

Utvärdering.

Den 9 jan-17

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016