Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema USA

Skapad 2016-11-09 21:09 i Hälsingbergsskolan Falun
Temaarbete kring USA. Individuellt arbete med en enklare faktatext och redovisning i tvärgrupper. Arbete med filmer och texter om USA.
Grundskola 6 Engelska
USA - ett viktigt land i världen som brukar kallas den enda supermakten.

Innehåll

Eleven ska kunna

Du skall kunna formulera en text på engelska där innehållet följer en röd tråd och återger fakta om någon aspekt av USA.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter om USA och tala om hur det är att leva där. Vi fyller i en "sexfältare" och skriver utifrån den en faktatext om Elvis Presley.

Du kommer därefter att skriva om något som hör till USA. Du använder dig av en sexfältare för att skapa din faktatext. Du skriver sedan ihop en faktatext, samt väljer ut några stödord för att kunna redovisa för andra. Du anger vilka källor du använt. Redovisningarna sker sedan i tvärgrupper. 

 

Bedömning och dokumentation

Temaområdet resulterar i några  gemensamma faktatexter samt din egen faktatext.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • En Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Centralt innehåll
 • En  4-6 Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Tema USA

På väg
E
D
C
B
A
Skriva
Du skriver en faktatext med stöd av en vuxen.
Du skriver en faktatext på egen hand där du formulerar dig enkelt och i viss mån begripligt.
Du skriver en faktatext där du formulerar dig enkelt men tydligt och begripligt.
Du skriver en faktatext med tydligt innehåll. Din text har en röd tråd och du varierar ditt språk genom att använda olika formuleringar.
Du skriver en innehållsrik faktatext med en tydlig röd tråd. Du använder ett nyanserat och varierat språk med många olika formuleringar och fraser.
Du skriver en välutvecklad och innehållsrik faktatext med en tydlig röd tråd. Du har väl sammanställd fakta, ett varierat språk och många olika fraser och formuleringar. Du visar på ett stort ordförråd.
Göra förbättringar
Du kan med stöd upptäcka saker i din text som går att förbättra.
Du kan göra enstaka förbättringar av din text på egen hand.
Du kan upptäcka och göra någon enstaka förbättring av din text.
Du kan upptäcka och göra några enkla förbättringar av din text.
Du kan upptäcka och göra några förbättringar av din text som gör språket mer varierat.
Du kan själv ta initiativ till att upptäcka och göra flera förbättringar av din text som gör språket mer varierat och av bättre kvalitet.

Ny rubrik

På väg
E
D
C
B
A

En
Tema USA

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: