Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT17 1A

Skapad 2016-11-09 21:58 i Dalabergsskolan Uddevalla
Planeringen behandlar talområdet 0-10, uppdelningen av tal, räkneoperationen addition och dess omvändning subtraktion, likhetstecknets innebörd.
Grundskola 1 Matematik
Tillsammans kommer vi att arbeta med flera olika områden i matematik: taluppfattning, matematiska likheter, former, längd, problemlösning, klockan och symmetri.

Innehåll

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- kunna dela upp talen 1- 10 på olika sätt.

- kunna 10- kompisarna.

- ha en förståelse för likhetstecknet och matematiska likheter. 

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10. 

- kunna lösa enkla problem i elevnära situationer. 

- känna till symmetriska mönster.

- kunna namnge de vanligaste geometriska formerna. 

- kunna läsa av klockan, heltimme.

- kunna mäta i cm.

Du får träna på detta genom att:

- träna på att dela upp tal.

- träna på 10 - kompisarna.

- träna på likhetstecknets innebörd och matematiska likheter.

 - träna på addition och subtraktion i talområde 0-10.

- träna på att lösa enkla problem.

- träna på symmetri och olika mönster.

- träna på de vanligaste geometriska formerna, kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

- träna på klockan och hur man känner igen när det är heltimme.

- träna på att mäta med olika föremål och även mäta med linjal. 

 

Tillsammans kommer vi att:

- ha gemensamma genomgångar och se på filmer

- göra praktiska uppgifter

- arbeta med konkret material

- arbeta med arbetsblad

- träna på Bingel och andra appar/internetsidor

 

 Du visar att du lärt dig när:

- du kan dela upp talet på olika sätt.

- du kan 10-kompisar.

- du kan lösa enkla problem i elevnära situationer

- du har förståelse för likhetstecknet och matematiska likheter. 

- du kan addera och subtrahera inom talområde 0-10.

- du känner till symmetriska mönster

- kan läsa av klockan heltimme.

- du kan namnge de vanligaste geometriska formerna.

- du kan mäta med cm. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik HT 16

Nivå 1
Nivå 2
Taluppfattning
Eleven kan dela upp talet på olika sätt med hjälp av konkret material (klossar, knappar)
Eleven kan dela upp talet på olika sätt och skriva ner uppdelningen med hjälp av matematiska likheter. Exempelvis, 6=3+3
10-kompisar
Eleven kan dela upp talet 10 med hjälp av konkret material.
Eleven kan själv dela upp talet 10 och skriva ner uppdelningen med hjälp av matematiska likheter. Exempelvis, 1+9 =10, 10 = 5 + 5 mm
Tallinje 0-20
Eleven kan räkna upp till 20 och ner från 20. Eleven kan placera ett tal upp till 20 på rätt ställe på tallinjen. Eleven kan ramsräkna upp till 50.
Eleven har förståelse för nollan som utgångspunkt på tallinjen.Eleven kan placera ett tal upp till 20 på rätt ställe på tallinjen och namnge talets grannar. Eleven kan använda tallinjen för att se avstånd mellan tal. Exempelvis att det är två hopp mellan 8 och 10.
Likhetstecknets innebörd
Eleven kan matematiska symbolen för "lika med" (=) och "inte lika med" (≠) och kan använda tecken för att jämföra mängder med vissa antal föremål.
Eleven kan använda likhetstecknet i matematiska likheter och öppna utsagor. Exempelvis: 4 + 5 = 9, 4 + __ =9, __ + 5 = 9
Addition
Eleven kan additionens betydelse (lägg ihop, lägg tillsammans) och additions tecknet (+). Eleven kan addera inom talområde 0-10 med hjälp av laborativt material.
Eleven kan lilla plus tabellen. Eleven har förståelse för kommutativa lagen för addition utan att använda namnet. Exempelvis, om 4 plus 5 är lika med 9 då betyder det att 5 + 4 är också lika med 9.
Subtraktion
Eleven förstår subtraktionens betydelse "ta bort" och känner till subtraktionstecknet (-). Eleven kan subtrahera inom talområde 0-10 med hjälp av laborativt material.
Eleven kan flera av subtraktionens betydelser. Eleven kan lilla minus tabellen. Eleven ser samband mellan addition och subtraktion.
Geometriska former
Eleven känner till de fyra olika formerna: kvadrat, rektangel, triangel och cirkel.
Eleven kan använda formernas namn och beskriva de olika formerna med egna ord. Exempelvis, kvadrat är en form som har 4 hörn och 4 sidor som är lika långa.
Symmetri
Eleven kan känna igen symmetriska mönster.
Eleven har förståelse för symmetriska mönster och kan symmetriskt dela olika figurer och former. Eleven kan rita den andra halvan av en symmetrisk bild.
Klockan
Eleven vet hur klockan fungerar och kan läsa av halv- och heltimme.
Eleven kan säga namn på klockans visare och läsa av halv- och heltimme. Eleven kan ställa klockans visare enligt uppgifter: ex. klockan är två eller klockan är halv fyra.
Problemlösning
Eleven kan berätta och visa hur hen har löst ett enkelt problem med stöd av en vuxen.
Eleven kan själv berätta och visa hur hen har löst ett enkelt problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: