👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2016-11-10 07:06 i Södra skolan Falun
Grundskola 1 – 3 Engelska
Du kommer att få arbeta med olika teman som är bekanta för dig för att utveckla dina förmågor att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska.

Innehåll

 

Förmågor att utveckla

 Eleven ska utveckla:

att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning

Kring olika teman:

 • Familjen

 • Väder

 • Färger

 • Djur

 • Veckodagar och månader

 • Intressen

 • Vardagsliv

 • Kläder

Tala/Samtala/ Lyssna

 • Samtal och dialoger

 • Presentera dig själv.

 • Muntligt framföra ord och fraser som tillhör vardagen.

 • Följa en enkel muntlig instruktion.

 • Lyssna på talad engelska.

 • Sjunga med i några sånger.

 • Dramatisera enklare sagor.

 • Muntligt delta i några ramsor.

 • Filmer, sånger, ramsor, sagor

 

 • Arbetsboken ”Learn English”

Skriva

 • Skriva av engelska ord och menigar.
 • Enkel grammatik


  Bedömning

 

Matris engelska åk 1-3

 

Åk 1-2

Åk 3

Utveckla förmågan att förstå uppläst engelsk text.

Bildresultat för lyssna bilder clipart

Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.

 

 

 

Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.

 

 

 

Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta, exempelvis What have you got? What do you like? I like...

Utveckla förmågan att förstå skriftlig engelsk text.

Känner igen några enkla ordbilder ( exempelvis yes,no, cat, dog...)

 

 

 

Läser och förstår några enkla ord och meningar exempelvis. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.

 

Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.

Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.

Kan själv stava och översätta t.ex. some colours, some animals, yes, no...

 

Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.

 

 

Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång. Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. Exempelvis: What have you got? I have got... What do you like? I like..

Kan själv säga enkla ord och meningar. Kan svara på enkla frågor. ( exempelvis What´s your name? How old are you?)

 

 

 

 

Kan berätta något tex om sig själv eller ett djur. My name is... My dog is... I like... My family... Kan ställa och besvara enkla frågor exempelvis om sig själv och sin familj. ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...

 

 

Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.

Jag känner till några länder där man talar engelska.

 

 

 

 

Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

Kommunikationens innehåll

 • ämnesområden som är välbekanta för eleverna

 • intressen, personer och platser

 • vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används

Lyssna och läsa

 • en enkel instruktion och beskrivning

 • olika former av enkla samtal och dialoger

 • filmer och dramatiserande berättelser för barn.

 • Sånger, ramsor, dikter och sagor

 • ord och fraser i närmiljön tex på skyltar, reklam och enkla texter

 

Tala, skriva och samtala

 • enkla beskrivningar och meddelanden
 • enkla presentationer

 • sånger, ramsor och dramatiseringar

 

 

 

 

 

 

Matriser

En
Engelska åk 1-3 läsår 16/17

Åk 1-2
Åk 1-2
Åk 3
Utveckla förmågan att förstå uppläst engelsk text
.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta, exempelvis What have you got? What do you like? I like
Utveckla förmågan att förstå skriftlig engelsk text
.
Känner igen några enkla ordbilder ( exempelvis yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar exempelvis. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
Kan själv stava och översätta t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt.
Vågar härma och säga, sjunga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång. Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. Exempelvis: What have you got? I have got... What do you like? I like..
Kan själv säga enkla ord och meningar. Kan svara på enkla frågor. ( exempelvis What´s your name? How old are you?)
Kan berätta något tex om sig själv eller ett djur. My name is... My dog is... I like... My family... Kan ställa och besvara enkla frågor exempelvis om sig själv och sin familj. ex. What have you got? I have got... What do you like? I like.
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Jag känner till några länder där man talar engelska.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.