👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik i förskoleklassen

Skapad 2016-11-10 14:30 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Matematik
Mattematik i förskoleklassen

Innehåll

Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen:

Centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen:

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
 • Matematiska begrepp och olika utrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

I förskoleklassen fördjupar vi oss inom fem olika områden:

 1. Sortering och klassificering
 2. Rumsuppfattning
 3. Taluppfattning
 4. Mönster, symmetri och geometriska former
 5. Mätning

 

Eleverna ska utveckla intresse, förmågor och kunna föra resonemang inom matematiken. Därför ger vi eleverna möjlighet att lära sig:

 • Att utveckla förståelse för matematik.
 • Att använda ord och begrepp inom matematiken.
 • Att utveckla sin taluppfattning.
 • Hur matematiken används i vardagen.
 • Att lösa problem och berätta hur de tänkt.
 • Att reflektera och dra slutsatser.
 • Att samarbeta med andra.