Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria år 8 ht-16

Skapad 2016-11-10 18:35 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Från Antiken till Romantiken. Litteraturhistoria år 8
Grundskola 8 Svenska
Genom att läsa äldre verk och studera litteraturens historia ser du hur tankegångar utvecklas och förändras genom tiderna. Texterna är ju den främsta länken till våra rötter. Olika tiders människor har haft olika behov, tankar och åsikter beroende på hur världen runt omkring såg ut och vi ska få en inblick i hur detta speglades i den tidens litteratur

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll

Centralt innehåll år 7-9

  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

Det här skall du lära dig

  • Att du ska få en överblick över de viktigaste trenderna i litteraturen från Antiken - Romantiken.
  • Att du ska se i vilka trender de " odödliga författarna " passar in.
  • Att  göra kopplingar kring text och författare och hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Så här kommer vi att arbeta

Se respektive avsnitt ur " Hej litteraturen" UR.se och ta anteckningar inför kommande redovisning och prov.

Läsa utdrag ur angivet verk för "din" epok och skriva en sammanfattning.

Grupparbete kring en epok.

 

 

Redovisning

Muntlig redovisning av en epok (använd Keynote / Power Point).

Prov på de olika epokerna samt några författare från epoken.

 

Bedömning

Du ska kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser.

Du ska också kunna resonera om ett verk med kopplingar till dess upphovsman och dra slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Du ska kunna resonera om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.

Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från källor

 

Matriser

Sv
Här beskriver du de förmågor som bedöms. Behövs det fler så lägg till en ny aspekt.

E
C
A
Tala/ Samtala
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Läsa
Förmåga 2
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Läsa
Förmåga 3
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Söka och värdera information.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: