👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor år 7 Sv/SvA

Skapad 2016-11-10 19:05 i Tångaskolan Falkenberg
Du får lära dig om genren saga genom att läsa sagor, lära dig sagans typiska ingredienser och slutligen skriva en egen saga.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du skall få lära dig vilka sagoingredienserna är, hur en saga är uppbyggd, vilka våra klassiska sagor är och sedan skriva en egen saga till vår sagotävling Kura gryning

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Sagor år 7

Mål

Eleven kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. (Kap. 2, Lgr11) Här ges du möjlighet att utvecka din förmåga att; -få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. -anpassa språket efter syfte och sammanhang. -urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. -skapa och bearbeta en skönlitterär text, enskilt och efter feedback från en klasskamrat. ( Kursplanen i svenska som andraspråk)

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Så här tränar du: -Läser olika sagor och läs dig sagans typiska drag. (Folksaga, konstsaga) -Analyserar sagorna och lär dig sagans berättarmönster, utifrån en mall. -Skriver en egen saga, där de olika sagoingredienserna ingår. -Genomgång på hur man kan ge respons. -Tittar på en saga på film

 

Bedömning

Bedömning: Slutresultatet, d v s din saga kommer att bedömas enligt kriterierna nedan. Sagan ingår i tävlingen Kura Gryning. Bedömningen kommer att ske efter att du fått feedback från en klasskamrat och chansen att förbättra din text. (Skrivprocessen) Även din respons till din kamrat kommer att bedömas.

E: Du kan läsa sagorna på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan skriva en saga som i huvudsak håller sig till sagans form. Den text du skapar har viss språklig variation och enkel textbindning. Texten innehåller enkla beskrivningar och har enkel uppbyggnad. Du kan ge enkla omdömen om en texts innehåll och uppbyggnad.

C: Du kan läsa sagorna på ett gott och ändamålsenligt sätt. Du kan skriva en saga som relativt väl håller sig till sagans form. Den text du skapar har relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Texten innehåller utvecklade beskrivningar och har en relativt komplex uppbyggnad. Du kan ge utvecklade omdömen om en texts innehåll och uppbyggnad.

A: Du kan läsa sagorna på ett effektivt och ämnamålsenligt sätt. Du kan skriva en saga som på ett väl fungerande sätt håller sig till sagans form. Den text du skapar har god språklig variation och välutvecklad textbindning. Texten innehåller välutvecklade beskrivningar och har komplex uppbyggnad. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om en texts innehåll och uppbyggnad.

Vad ska bedömas?

 

Du skall visa att du kan sagans typiska ingredienser. - läxhörför

Du skall skriva en egen saga, där sagans typiska ingredienser ingår.

Hur ska det bedömas?

 Din saga kommer att bedömas efter att du fått feedback och förbättrat din text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9